« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Pozvánka na 3. zasedání ZO Bublava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 3. zasedání ZO Bublava
? OBEC BUBLAVA
<br> Bublava c.p 389,358 01 Kraslice IČ: 00259268 tel.: +420 352 686 221,+420 352 686 251,e- -mail: urad©obecbublava.cz
<br> Obecní úřad Bublava informuje podle 5 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,o konání
<br> 3.zasedání Zastupitelstva obce Bublava <,>
<br> svolaného starostkou obce paní Monikou Hrádkovou v souladu s 5 92 odst.1 zákona o obcích <,>
<br> které se uskuteční dne
<br> 15.února 2023 od 18:00 hod <.>
<br> v salonku Restaurace U Pražáka,Bublava č.p.173
<br> Navržený program:
<br> 1) Schválení programu jednání
<br> 2) Kontrola plnění usnesení z minulých VZ ZO
<br> 3) Hospodaření s majetkem obce
<br> 4) Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu 2023 obce Bublava 5) Dotace z rozpočtu 2023 Karlovarského kraje
<br> 6) Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka - příspěvky
<br> 7) Změna územního plánu Bublava č.5
<br> 8) Podnět na pořízení změny č.6 Uzemního plánu obce Bublava 9) Stanovení počtu zaměstnanců OU Bublava
<br> 10)Rozpočtové opatření obce Bublava č.112023
<br> 11)Různé
<br> 12) Diskuze a závěr zasedání
<br> V obci Bublava dne 3.února 2023
<br> Starostka obce Bublava
<br> OL Vyvěšeno dne Š,<.>.<.> š.<.>.2 3
<br> Sejmuto dne.<.>.<.>

Načteno

edesky.cz/d/5940376

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz