« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023_02_03_Oznámení o přerušení dodávky el._energie_230048432_2023
UMC Brno-Tuřany Doručeno: 02.02.2023 MČBT/0994/2023/Fi5 listy.přílohy 2
<br> druh E bc22es$9173a39
<br> EG.D,a.s.Lidická 1873136,602 00 Brno EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36 602 00 Brno www.egd.cz
<br> info©egd.cz
<br> Naše značka 23004852
<br> Brno,02.02.2023 Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaši obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EGD,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení © 25,odst.5 zákona
<br> č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,& prosíme Vás
<br> o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15 dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EGD.a.s <.>
<br> Sídlo společnosti:
<br> České Budějovice Společnost je zapsána
<br> v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,oddíl B <.>,vložka 1772
<br> IČ: 280 85 400
<br> DIČ: (128085400
<br> eg—d „
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav,údržbových a revizních praci — bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
<br> 10.03.2023 od 08:00 do 10.03.2023 15:30 Obec Část obce Brno Tuřany Vypnutá oblast:
<br> Vypnutí se týká odběrného místa v Tuřanech na ulici Sokolnická č.p.823/77
<br> Společnost EGD,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku opr...

Načteno

edesky.cz/d/5939949

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz