« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Rozhodnutí o registraci KL Horní Nětčice – Jednotné Horní Nětčice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o registraci KL Horní Nětčice – Jednotné Horní Nětčice
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br> Vaše čj.:
Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/01144/2023/OSČaŽÚ-VOS/243/3
Naše čj.: MU/02822/2023/OSČaŽÚ-VOS
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
Počet a druh příloh
v digit.podobě: 0
Spis.znak/skart.režim: 77.1 / A 10
Vyřizuje: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: kotackova@mesto-lipnik.cz
<br> Datum: 02.02.2023
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou jako příslušný registrační úřad podle ustanovení § 21 odst <.>
3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“),přezkoumal
podle ustanovení § 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí,kandidátní listinu
volební strany s názvem Jednotné Horní Nětčice pro volby do Zastupitelstva obce Horní
Nětčice konané dne 25.března 2023,a rozhodl:
<br> podle ustanovení § 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí o registraci
kandidátní listiny volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem Jednotné
Horní Nětčice <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 16.ledna 2023 v 8:28 hodin podala volební strana s názvem Jednotné Horní Nětčice
kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Horní Nětčice konané dne 25.března
2023 <.>
<br>
Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré
náležitosti dané zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.S ohledem na výše uvedené
proto registrační úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br>
<br> Poučení o odvolání
<br> Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev
obcí může volební strana,která podala kandidátní listinu,domáhat do 2 pracovních dnů od
doručení uvedeného rozhodnutí ochrany u soudu,kterým je podle § 61 zákona o vo...

Načteno

edesky.cz/d/5938799


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz