« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout , propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023_02_02_Záměr_MMB_0054320_2023_Vich
ÚMČ Brno-Tuřany Doručeno: 02.02.2023
<br> MČBT/0983/2023/Fis lustyt přílohy 2 druh
<br> lllllllllllll„IHI/HII“ MM <,>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Illl |||
<br> bc223589173330
<br> w-
<br> Záměr obce grodat,směnit,darovat,pronaimout.propachtovat nebo vvpůiěit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako ýýgrosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavhv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme p_o dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemku p.č.1364,zahrada,o výměře 432 m2,v k.ú.Lesná (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Navrátil,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel <.>
<br> 5421 73041.e—mail: navratil.tommy/Dama.cz)
<br> 2.prodej pozemků: - p.č.1846/2,zahrada,o výměře 578 m2 - p.č.1846/2,zahrada,o výměře 2 m2 oba v k.ú.Pisárky (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskylne Mgr.Navrátil,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel <.>
<br> 5421 73041.e-mail: navralil.rommaQbmacz)
<br> 3.směna pozemků:
<br> - část p.č.202/1,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 136 m2
<br> - část p.č.202/22,ostatní plocha,zeleň,o výměře 70 m2
<br> - část p.č.202/23,ostatní plocha,zeleň,() výměře 38 m2
<br> - část p.č.202/26,ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 34 m2 - část 1).č.202/66,ostatní plocha,zeleň,o výměře 30 m2 - část p.č.202/71,ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 10 m2 vše v k.ú.Lesná ve vlastnictví statutárního města Brna
<br> za pozemky:
<br> - část p.- část p.- část 13.- část p.- část p.- ěást p.vše v k <.>
<br>.202/58,ostatní plocha,zeleň,o výměře 127 m2
<br>.202/59,ostatní plocha,zeleň,o výměře 62 m2
<br>.202/60,ostatní plocha,zeleň,o výměře 31 m2
<br>.202/62,ostatní plocha,zeleň,o výměře 19 m2
<br>.202/63,ostatní plo...

Načteno

edesky.cz/d/5937715

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz