« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - : Železniční přejezd P1408 v žkm 5,470 na trati Rožmitál pod Třemšínem – Přední Poříčí na místní komunikaci ve vlastnictví města Březnice, v k.ú. Přední Poříčí.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Foto (125.11 kB)
Schéma dopravního značení (2.41 MB)
<.>
<br> <.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> A
31c
<br> A3
1c
<br> A
3
1
c
<br> A31c
<br> A
3
1
c
<br> A
3
1
c
<br> A3
1c
<br> A
3
1
b
<br> A
3
1
b
<br> A31b
<br> A
3
1
b
<br> A
31a
<br> A
31
<br> a
<br> A
31
<br> a
<br> A31a
<br> A30
<br> A
30
<br> A3
1a
<br> A3
0
<br> A
30
<br> A
30
<br> A32a
<br> P
6
<br> P6
<br> <.>
<.>
<br>.<.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br>.<.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> E3b160
<br> E
3
b
<br> 16
0
<br> E
3
b
<br> 16
0
<br> E3b
160
<br> E
3
b
<br> 160
<br> E
3
b
<br> 80
<br> P
4
<br> P
4
<br> P4
<br> P4
<br> P
4
<br> E
3
b
<br> 16
0P
<br> 4
<br> E3b
160
<br> P4
<br> <.>
<br> <.>
<br>.<.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<br> II/
11
<br> 5
<br> II
/1
<br> 1
5
<br> III/11552
<br> II
I/
11
<br> 5
5
1
<br> A31c
<br> E7b
<br> M.K <.>
<br> E7b
<br> E7b
<br> E7b
<br> <.>
<br> Návrh schválil:
<br> DETAIL
<br>.A31a
<br> A3
0
<br> 1
<br> 2
<br> <.>
<br> A3
1b
<br> E3
b
<br> 160P4
<br> <.>
A31
<br> b
<br> E3b160
P4
<br> 2
<br> 4
<br> 3
<br> 9
<.>
<br> 78
<br> 9 <.>
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> 16
<br> 4
<br> 3
<br> 2
<br> 1
5
<br> 6 <.>
<br> 1
<br> 5
<br> 5 6
<br> 1
2
<br> 14
<br> 9
<br> 7
<br> 1
0
<br> <.>
<br> <.>
<br> 5,6m
<br> Zpracoval: XXX XXXXXX Údržba silnic s.r.o <.>
Na Červeném Hrádku 294
mobil:702 081 650 264 01 Sedlčany
e-mail: ivo.kuchar@udrzbasilnic.eu
<br> www.udrzbasilnic.eu http:
<br> A31b
<br> A31b
<br> <.>
<br> A30
<br> A31a
<br> <.>
<br> 2
0
<br> 8
<br> HOSTOMICE
<br> E3a210 m
<br> E3a 60 m
<br> E3a70 m
<br> E3a210 m
<br> <.>
P
<br> 6
<br> A
3
2
a
<br> P
6
<br> A
3
<br> 2
a
<br> A
3
2
a
<br> E
1
<br> 60
m
<br> E
3
a
<br> 2
0
m
<br> E
3
a
<br> 2
0
m
<br> III/
03
<br> 01
3
<br> II/
1
1
4
<br> II/1
14
<br> II/
1
1
4
<br> M
<.> K
<br> <.>
<br> M
<.> K
<br> <.>
<br> M
<.> K
<.>
<br> M
<.> K
<br> <.>
<br> III/1122
<br> III/1122
<br> III/1122
<br> II
I/
1
1
2
3
<br> II
I/
<br> 1
1
2
3
<br> III/
1
1
2
8
<br> LÍSEK
<br> Schéma dopravního značení: revize železničního přejezd...
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy (384.03 kB)
Váš dopis:
Spisová značka: SZ MeUPB 111362/2022
Číslo jednací: MeUPB 08835/2023/OSH/Vel
Datum: 30.01.2023
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXX,DiS <.>
E-mail: dana.velasova@pribram.eu
Telefon: 318 402 528
<br>
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Stanovení místní úpravy provozu
<br>
Městský úřad Příbram,Odbor silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní orgán dle
ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),v platném znění,na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci
ve vlastnictví města Březnice,v k.ú.Přední Poříčí,podané dne 10.11.2022 žadatelem Správa železnic <,>
státní organizace,IČO: 70994234,Dlážděná 1003/7,Nové Město,110 00 Praha 1 (dále jen „žadatel“) a
po předchozím projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky,Krajské ředitelství
Středočeského kraje – Dopravní inspektorát Příbram <,>
<br>
<br> stanovuje místní úpravu provozu
<br>
v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu,ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
(v platném znění) na místní komunikaci ve vlastnictví města Březnice,v k.ú.Přední Poříčí a v rozsahu
grafické přílohy (DIO),která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro její
realizaci:
<br>
1.Druh úpravy: místní <.>
2.Způsob úpravy: umístění trvalého dopravního značení B17 (9 m) <.>
3.Na komunikaci: místní komunikaci ve vlastnictví města Březnice,v k.ú.Přední Poříčí <.>
4.Místo: Železniční přejezd P1408 v žkm 5,470 na trati Rožmitál pod Třemšínem – Přední
<br> Poříčí na místní komunikaci ve vlastnictví města Březnice,v k.ú.Přední Poříčí <.>
5.Odůvodnění: Dne 10.11.2022 obdržel Odbor silničního hospodářství Městského úřadu Příbram
<br> od žadatele žádost o stanov...

Načteno

edesky.cz/d/5937667

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz