« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Referent sociálních věcí, sociální pracovník na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí na MěÚ Beroun

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SVZ.pdf (334.85 kB)
OZNÁMENÍ
MĚSTO BEROUN
<br> Husovo nám.68,266 01 Beroun
telefon: 311 654 136
<br> Výběrové řízení
Tajemník Městského úřadu Beroun vyhlašuje v souladu se zákonem č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů <,>
v platném znění,výběrové řízení na obsazení pracovního místa – referent
sociálních věcí – sociální pracovník – odbor sociálních věcí a zdravotnictví –
oddělení sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě Beroun
<br> Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru stanoví § 4 zákona
č.312/2002 Sb <.>,v platném znění <.>
<br> Požadavky:
 vzdělání minimálně vyšší odborné se zaměřením na sociální práci (podle zákona
<br> č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,v platném znění)
 praxe v příslušné oblasti vítána
 uživatelská znalost práce s PC
 po nástupu nutné vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
 bezúhonnost,zdravotní způsobilost
 komunikační dovednosti,schopnosti týmové a i samostatné práce
 řidičské oprávnění skupiny B vítáno
<br> Zájemce podá písemnou přihlášku,která musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno,příjmení a titul zájemce
 datum a místo narození zájemce
 státní příslušnost zájemce
 místo trvalého pobytu zájemce
 číslo občanského průkazu zájemce
 datum a podpis zájemce
<br> K přihlášce připojí zájemce tyto doklady:
 strukturovaný profesní životopis,ve kterém uvede údaje o dosavadních
<br> zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br>
Platové podmínky:
 11.platová třída dle Nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
<br> zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném znění
<br> Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 17.2.2023
Adresa: MěÚ Beroun,Kancelář tajemníka,p.Macourková,Husovo nám.68 <,>
266 01 Beroun nebo odevzdejte osobně do podatelny MěÚ Beroun <.>
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho p...

Načteno

edesky.cz/d/5937429

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz