« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - Program MK ČR - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení (98.87 kB)
Program MK ČR - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2023
<br> Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje v souladu s ustanovením š 16 odst.2 zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,vplatném znění,program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.Tento dotační program umožní Ministerstvu kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturní památky prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností.Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí srozšířenou působností (dále jen „Program“) je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky v souladu s účelem zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,v platném znění <.>
<br> Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky <.>
<br> Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek,které se nalézají mimo památkové rezervace a zópy,nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví Ceské republiky,popř.na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou,jako jsou např.oltáře nebo varhany v kostelech,pokud je tato stavba kulturní památkou <.>
<br> Zprogramu nelze hradit náklady na modernizace objektů,úpravy veřejných prostranství (komunikací,terénní úpravy) a pořízení stavebně- historického nebo restaurátorského průzkumu,projektové dokumentace apod.(viz.Neuznatelné náklady)
<br> Státní finanční podpora v roce 2023 pro ORP Žatec byla stanovena ve výši 553 000,- Kč <.>
<br> Podíl příspěvku v Programu na celkových ročních nákladech na obnovu kulturních památky nesmí přesáhnout 80 %.Podíl příspěvku stanovený v rozhodnutí se vypočítává pouze z uznatelných nákladů <.>
<br> Žádosti o poskytnutí příspěvku se podávají na Městský úřad Žatec,Stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí,památková péče,nejpozději do: 28.února 2023 <.>
<br> Žádost se předkládá na dvou předep...

Načteno

edesky.cz/d/5937304

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz