Město Žatec

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://mesto-zatec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žatec
náměstí Svobody 1
438 01 Žatec

Datová schránka: q7ebuu4
E-mail: posta@mesto-zatec.cz, epodatelna@mesto-zatec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilky
24. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilky
24. 11. 2022 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Kováčová Nikola
24. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Studentská a v ulici Husova v Žatci
24. 11. 2022 Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství vydává INTEGROVANÉ POVOLENÍ
24. 11. 2022 Státní pozemkový úřad - Zahájení aktualizace BPEJ
24. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilky
24. 11. 2022 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023
24. 11. 2022 Oznámení zahájení společného vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Žatec, Rooseveltova, Resslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
24. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v prostoru náměstí Svobody v Žatci
22. 11. 2022 Ministerstvo životního prostředí - STANOVISKO ,,Plán dílčího povodí Berounky 2021-2027"
22. 11. 2022 Mikroregion Nechranicko - Rozpočet na rok 2023
22. 11. 2022 Oznámení zahájení společného vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Žatec, Tyršova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
22. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilky
22. 11. 2022 záměr pronajmout pozemek a nebytový prostor v areálu bývalého Dreherova pivovaru v Žatci
17. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilky
17. 11. 2022 POZVÁNKA na 7.jednání zastupitelstva města Žatce
17. 11. 2022 Návrh opatření obecné povahy - zrušení označení autobusových zastávek v ulici Husova v Žatci u čp. 821 a u budovy regionálního muzea K.A. Polánka
17. 11. 2022 Návrh opatření obecné povahy - cyklozóna úsek č. 6
17. 11. 2022 Veřejná vyhláška - výzva - odstranění vozidla s ukončenou životností - FORD FOCUS, SPZ 4P6 7618, VIN WF0NXXGDNXP65126, modré barvy
17. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v Žatci, ul. Volyňských Čechů
17. 11. 2022 VŘ - Vodní hospodářství 01/2023
17. 11. 2022 VŘ - Referent/ka stavebního úřadu 01/2023
17. 11. 2022 VŘ - Pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany 01/2023
17. 11. 2022 Činnost koordinátora BOZP na staveništi akce: „Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektech č.p. 126 a 127 v Žatci“
17. 11. 2022 Technický dozor stavebníka akce: „Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektech č.p. 126 a 127 v Žatci“
17. 11. 2022 „Rekonstrukce chodníků ul. Pražská, Žatec – II. etapa“
16. 11. 2022 Zpráva o uplatňování ÚP Zálužice
15. 11. 2022 Exekutorský úřad Děčín, soudní exekutor Mgr. Zdeněk Pánek - Dražební vyhláška
15. 11. 2022 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
15. 11. 2022 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
15. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilky
15. 11. 2022 Záměr města propachtovat pozemky v k.ú. Žatec za účelem zahrad
15. 11. 2022 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Mirvaldová Martina
15. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v centru města Žatce, v ulicích třída Obránců míru, Dvořákova, Oblouková, Dlouhá a na náměstí Svobody - ADVENT 2022, rozsvícení vánočního stromu
15. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování správního řízení, doplnění předmětu řízení a výzva k seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí - „SPZ Triangle – odstavná stání pro kamiony“
15. 11. 2022 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti VÝZVA - Petr Syblík
11. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilky
11. 11. 2022 Dokument "Ministerstvo průmyslu..." již není dostupný.
10. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilky
10. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodného dopravního značení na náměstí Svobody v Žatci - ADVENT 2022
10. 11. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška o ul..." již není dostupný.
08. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilky
08. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilky
08. 11. 2022 Výzva k odstranění nedostatků podání - anonomní podatel
07. 11. 2022 Oznámení zahájení územního řízení - Bezděkov, veřejné osvětlení
04. 11. 2022 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky vody
04. 11. 2022 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky vody
04. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilky
03. 11. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Cheb..." již není dostupný.

XML