« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
<br> Vyváno dne:
<br> /Z.4O
Sejmuto dno:
<br> Pořadové Mo*.<.>.PoW iiátó
<br> Správa služeb
hlavního města Prahy
<br> Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 - Libeň
<br> PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G
<br> Pan
DENYS BIELYKH
Nar.:HM1993
Jaselská 722
280 02 Kolín IV
<br> Č.j.ID
SSHMP 00296/2023 10623
<br> Vyřizuje / telefon
Helouová/ 222 027 518
<br> Datum
05.01.2023
<br> Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
(§ 1 9d odst.1 zákona ě.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“))
<br> Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČO 70889660,Kundratka
č.p.19,Praha 8,(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace
hl.m.Prahu Vás vyzývá podle ustanovení § 19d odst.1 zákona,jakožto provozovatele vozidla tovární
značky Alfa Romeo,RZ: 5AR1262,VIN: ZAR93700003047331,odstaveného na veřejně přístupné
pozemní komunikaci Praha 15,Janovská 402
v rozporu s ustanovením § 19 odst.2 písm.h) zákona,abyste vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců
nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno
na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické
prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční
kontrolou,odstranil z komunikace a odstavil jej mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranil důvod <,>
pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích <.>
<br> Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude
odstraněn důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,bude odstraněno
vlastníkem komunikace a odstaveno na odtahovém parkovišti SSHMP na náklady jeho provozovatele <.>
<br> Přemístění vozidla na jinou veřejně přístupnou pozemní komunikaci ve vlastnictví hl.m.Prahy se
nepovažuje za odstranění vozidla z pozemní komunikace ve smyslu ustanovení...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz