« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
<br> VyvSIano dno: Sejmuto dne:
<br> j.ý <.>
<br> PRA
PRA
PRA
PRA
<br> HA
GUE
GA
G
<br> Pořadové čiřilo <.>
67
<br> Počet *
<br> Správa služeb
hlavního města Prahy
<br> Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 -Libeň
<br> Pan
XXXXXX XXXXXX
Nar.: XX,XX.XXXX
Pujmanové 1542/32
140 00 Praha 4
<br> Vyřizuje / telefon
Helouová/222 027 518
<br> ■
Datum
05.01.2023
<br> ID
SSHMP 00292/2023 10561
<br> Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
(§ 1 9d odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“))
<br> Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,ICO 70889660,Kundratka
č.p.19,Praha 8,(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace
hl.m.Prahu Vás vyzývá podle ustanovení § 19d odst.1 zákona,jakožto provozovatele vozidla tovární
značky Nissan,RZ: 1M99144,VIN: SJNFAAN16U0451042,odstaveného na veřejně přístupné pozemní
komunikaci Praha 15,Janovská 398
v rozporu s ustanovením § 19 odst.2 písm.h) zákona,abyste vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců
nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno
na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické
prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční
kontrolou,odstranil z komunikace a odstavil jej mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranil důvod <,>
pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích <.>
<br> Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude
odstraněn důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,bude odstraněno
vlastníkem komunikace a odstaveno na odtahovém parkovišti SSHMP na náklady jeho provozovatele <.>
<br> Přemístění vozidla na jinou veřejně přístupnou pozemní komunikaci ve vlastnictví hl.m.Prahy se
nepovažuje za odstranění vozidla z pozemní komunikace v...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz