« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
ÚŘAO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Vyváno dne: Shrnuto dne: Po ? a d o v & Čte Počet listů: HA GUE GA G PRA PRA PRA PRA Správa služeb hlavního města Prahy Kundratka 1951/19 180 00 Praha 8 - Libeň XXX XXXXXX MÚLLER Nar.: XX.XX.XXXX Svornosti 86/2 736 01 Havířov č.j.ID Vyřizuje / telefon Datum SSHMP 00286/2023 10577 Helouová/ 222 027 518 05.01.2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace (§ 1 9d odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)) Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČO 70889660,Kundratka č.p.19,Praha 8,(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace hl.m.Prahu Vás vyzývá podle ustanovení § 19d odst.1 zákona,jakožto provozovatele vozidla tovární značky Citroen,RZ: 7A19472,VIN: VF7DCRHZB76012898,odstaveného na veřejně přístupné pozemní komunikaci Praha 15,Janovská 369 v rozporu s ustanovením § 19 odst.2 písm.h) zákona,abyste vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou,odstranil z komunikace a odstavil jej mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranil důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích.Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude odstraněn důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,bude odstraněno vlastníkem komunikace a odstaveno na odtahovém parkovišti SSHMP na náklady jeho provozovatele.Přemístění vozidla na jinou veřejně přístupnou pozemní komunikaci ve vlastnictví hl.m.Prahy se nepovažuje za odstranění vozidla z pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 19d odst.1 zákona.Výše nákladů je určena nařízením hl.m.Prahy č.2/2013 Sb.hl.m.Pra...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz