« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Personální výběrové řízení - referent/ka oddělení životního prostředí Městského úřadu Zábřeh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Personální výběrové řízení - referent/ka oddělení životního prostředí Městského úřadu Zábřeh
MĚSTO ZÁBŘEH
Masarykovo náměstí 510/6,789 01 Zábřeh
<br> vyhlašuje výběrové řízení
<br> v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících ÚSC“),na obsazení pracovní pozice
<br> referent/ka oddělení životního prostředí
Městského úřadu Zábřeh
<br> Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou,9.platová třída dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.<,>
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném znění,a nařízení
vlády č.222/2010 Sb <.>,o katalogu prací ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpi-
sů <.>
<br> Termín nástupu: březen 2023,případně dle dohody
<br> Předpoklady pro podání přihlášky:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona o úřednících ÚSC
- minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
<br> Požadavky pro podání přihlášky:
- orientace v oblasti životního prostředí
- praxe ve veřejné správě výhodou
- výborné komunikační a vyjednávací schopnosti,flexibilita při řešení pracovních úkolů,zod-
<br> povědnost,pečlivost,schopnost samostatného rozhodování,ochota k dalšímu vzdělávání
- řidičský průkaz skupiny B podmínkou
<br> Hlavní zaměření činnosti:
- zajišťování agendy správy složek životního prostředí včetně metodické,kontrolní a konzul-
<br> tační činnosti
<br> Náležitosti přihlášky: ( www.zabreh.cz )
- jméno,příjmení,titul
- datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu,příp.číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního
<br> občana),telefonní spojení,e-mail
- datum a podpis uchazeče
<br> K přihlášce doložte:
- strukturovaný životopis
- výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- můžete připojit i svou aktuální osobní fotografii
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz
<br>
<br>
<br>
Nabízíme:
- pružnou pracovní dobu
- 5 týdnů dovolené,příspě...

Načteno

edesky.cz/d/5935726

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz