« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hlinsko pod Hostýnem a části k.ú. Prusinovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hlinsko pod Hostýnem a části k.ú. Prusinovice
O Z N Á M E N Í
<br> Město Bystřice pod Hostýnem v souladu s ustanovením § 38 zákona č.256/2013 Sb <.>,o
katastru nemovitostí (katastrální zákon) a na základě oznámení Státního pozemkového
úřadu pro Zlínský kraj,Pobočky Kroměříž,č.j.SPU 039358/2023/NED ze dne 27.1.2023
<br>
<br>
v y h l a š u j e <,>
<br>
<br>
že v katastrálním území Hlinsko pod Hostýnem a části k.ú.Prusinovice byla zahájena obnova
katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav <.>
<br>
<br> V rámci obnovy katastrálního operátu bude ode dne 27.2.2023 probíhat v katastrálním území
Hlinsko pod Hostýnem zjišťování průběhu hranic pozemků,které bude prováděno v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlášky č.13/2014
Sb <.>,o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav <,>
zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a vyhlášky č.357/2013 Sb.<,>
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) <.>
<br>
<br> Vlastnické hranice budou šetřeny především na obvodu komplexních pozemkových úprav
(hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky,hranice zastavěné nebo
zastavitelné části obce,silnice,vodní toky apod.) a u pozemků zahrnutých do obvodu
pozemkových úprav,které však nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2 zákona,ale je u
nich třeba obnovit soubor geodetických informací (převážně lesní komplexy).Podkladem pro
zjišťování hranic,které jsou obsahem katastru,je dosavadní katastrální operát a operáty
dřívějších pozemkových evidencí.Při zjišťování hranic se vyšetřuje skutečný průběh hranice v
terénu,který se porovnává s jejím zobrazením v těchto mapových operátech <.>
Zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav provádí komise složená z pracovníků
pozemkového úřadu,katastrálního úřadu,z...

Načteno

edesky.cz/d/5934754

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz