« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ukončení mimořádných veterinárních opatření[1].pdf [0,47 MB]
Č.j.SVS/2023/015371-G
<br>
<br>
<br> Nařízení Státní veterinární správy
<br> Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 48 odst.1 písm.c) zák.č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
v souladu s ustanovením § 75a veterinárního zákona rozhodla takto:
<br>
<br>
<br> Čl.1
<br> Ukončení mimořádných veterinárních opatření
<br> Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 16.3.2022 nařízením Státní veterinární
správy č.j.SVS/2022/037830-G,ve znění nařízení č.j.SVS/2022/057623-G ze dne
27.4.2022,vydaná z důvodů zamezení zavlečení nebo rozšíření nebezpečných nákaz
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka – vztekliny,aviární influenzy (tzv.ptačí chřipky) <,>
tuberkulózy a afrického moru prasat na území České republiky z Ukrajiny se ukončují <.>
<br>
<br>
<br> Čl.2
<br> Zrušovací ustanovení
<br> Zrušují se nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2022/037830-G ze dne 16.3.2022
a nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2022/057623-G ze dne 27.4.2022 <.>
<br>
<br>
<br> Čl.3
<br> Společná a závěrečná ustanovení
<br>
(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst.1 a § 4 odst.1 a 2 zákona č.35/2021 Sb.<,>
o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
z důvodu naléhavého obecného zájmu,platnosti jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce
právních předpisů a účinnosti počátkem dne následujícího po dni jeho vyhlášení.Datum a čas
vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů <.>
<br> (2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách Ministerstva zemědělství
a krajských úřadů,jejichž území se týká,na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se neprodleně
<br>
<br> na internetových stránkách Státní veterinární správy.Pokud jsou nařízením ukládány
povinnosti i jiným subjektům,než jsou chovatelé hospodářských zvířat,zveřejňuje se nařízení
také v celostátním rozhlasovém nebo televizní...

Načteno

edesky.cz/d/5933531

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz