« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Záměr města upravit stávající nájemní vztah prostorů garáže č. 2 v budově bez čp/če Šeříkova ul.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZAMER.pdf 346,96 kB
MMP/043142/23
<br> Statutární město Plzeň
Odbor bytový Magistrátu města Plzeň
<br>
oznamuje ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br> záměr statutárního města Plzeň
<br>
<br>
Statutární město Plzeň má zájem upravit stávající nájemní vztah prostorů garáže č.2
<br> nacházející se v přední části budovy – stavby technického vybavení bez čp/če <,>
<br> která stojí a je součástí pozemku p.č.1147/3,k.ú.Hradiště u Plzně <,>
<br> vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj <,>
<br> Katastrální pracoviště Plzeň-město na LV č.1 takto:
<br>
<br>
<br> Předmět nájmu:
<br>
Šeříková ul.– prostory garáže č.2 o výměře 17,40 m2 <.>
<br>
<br>
<br> Předmět záměru:
<br>
Předmět nájmu byl dočasně přenechán do nájmu smlouvou č.2022/005261 <.>
<br> Tento nájemní vztah bude upraven tak,že jeho doba trvání nájmu bude změněna z určité na
<br> neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s tím,že:
<br> - související nájemné bude navýšeno na částku v místě a čase obvyklou určenou
znaleckým posudkem č.3307/2023;
<br> - související finanční jistota bude stávajícím nájemcem doplněna do výše odpovídající
výši tříměsíčního nájemného v souladu s výše uvedeným znaleckým posudkem,a to
<br> včetně DPH v zákonné sazbě <.>
<br> Ostatní ustanovení smlouvy o nájmu č.2022/005261 zůstanou nezměněna <.>
<br>
<br>
<br> Připomínky k uvedenému záměru je možno předkládat písemně
<br> do 15.února 2023 včetně
<br>
na adresu: Magistrát města Plzeň,Odbor bytový,Škroupova 5,306 32 Plzeň <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Plzni dne 30.ledna 2023
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
<br> vedoucí Odboru bytového
<br> Magistrátu města Plzeň
<br>
<br>
<br>
2023-01-30T12:39:54+0100
Ing.XXXXXX XXXXX aXXXXfXXfXacXXXXXXXXXXXXXXXXebXfXXXdfXXX

Načteno

edesky.cz/d/5932767

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz