« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Pozvánka na 4. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 9. 2. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvanka_004_ZMP_web.pdf 369,22 kB
Primátor města Plzně
<br>
Členům Zastupitelstva města Plzně V Plzni dne 30.1.2023
<br>
<br> Svolávám podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,4.schůzi Zastupitelstva města
<br> Plzně na čtvrtek 9.2.2023 od 9.00 hodin do zasedací síně městské radnice <.>
<br>
<br> Program:
<br>
1 Schválení programu jednání,volba návrhové komise,jmenování
<br> ověřovatelů zápisu
<br>
<br>
<br>
<br> 2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za
<br> období od 12.12.2022 – 8.2.2023 (materiál přijde na stůl)
<br> PRIM/1 p.primátor
<br>
<br>
<br> 3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň–město PRIM/2 p.primátor
<br>
<br> 4 Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2023 ŘEÚ/1 p.primátor
<br>
<br> 5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 14.11.2022 do
<br> 8.1.2023
<br> KV/1 Bc.Šlouf,MBA
<br>
<br>
<br> 6 Schválení nového znění Statutu a Jednacího řádu VZVZ ZMP VZVZ/1 Ing.Náhlík
<br>
<br> 7 Akční plán na rok 2023 ke Strategickému plánu města Plzně ŘTÚ/2 nám.Bosák
<br>
<br> 8 Poskytnutí členského příspěvku na provoz DSO Silnice I/27 pro
<br> rok 2023
<br> ŘTÚ/6 nám.Tolar
<br>
<br>
<br> 9 Poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru životního prostředí MMP –
<br> provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a
<br> uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
<br> OŽP/1 nám.Tolar
<br>
<br>
<br>
<br> 10 Žádost SVSMP jako správce městské zeleně o uvolnění
<br> finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně
<br> na projekt „Zvýšení provozní bezpečnosti a biodiverzity
<br> v Plovárenském parku“
<br> KŽP/1 nám.Tolar
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 11 Žádost spolku Svoboda zvířat Plzeň,Bzenecká 1054/1,323 00
<br> Plzeň,o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města
<br> Plzně na projekt „Vydání čtvrtletníků I–IV Svobody zvířat Plzeň
<br> za rok 2023“
<br> KŽP/2 nám.Tolar
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 12 Schválení podání žádosti Plzeň – TURISMUS,příspěvkové
<br> organizace,o dotaci na MMR ČR do dotačního programu
<br> „Národní program podpory cestovní...

Načteno

edesky.cz/d/5932766

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz