« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

o3_Zahajeni_ZR.pdf 187,28 kB
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Naše č.j.: PK-ŽP/2280/23
Spis.zn.: ZN/430/ŽP/23
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
Počet listů příloh:79
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXX XXX
E-mail: jiri.soutner@plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 30.1.2023
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke
koncepci „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje“
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,Odbor životního prostředí,Vám v souladu s § 10c odst <.>
2 zákona zasílá oznámení koncepce „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Plzeňského kraje“,zpracovaného podle přílohy č.7 zákona.Oznámení předložil
v souladu s § 10c odst.1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Plzeňský kraj <,>
Škroupova 18,306 13 Plzeň,IČO 70890366.Sdělujeme Vám,že tato koncepce bude
podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst.2 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace na úřední
desce o oznámení koncepce a o XXX,kdy a kde je možné do oznámení nahlížet.Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů.Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16
odst.2 citovaného zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace na
úřední desce.Toto vyrozumění zasílejte elektronicky na emailovou adresu:
jiri.soutner@plzensky-kraj.cz
<br> Podle § 10c odst.3 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení
koncepce na adresu: Škroupova 18,306 13 Plzeň do 20 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje.Ve
vyjádřeních Vás žádáme o názor,zda je nutné koncepci dále posuzovat podle...
o2_SEA_PRVK_PK_Ozna_meni_final.pdf 4 868,89 kB
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
<br>
<br>
<br>
Oznámení koncepce z hlediska vlivů na ŽP <.>
<br>
<br> Předkladatel: Plzeňský kraj
<br> Škroupova 1760/18 <,>
<br> Jižní Předměstí,301 00 Plzeň
<br>
<br> Zpracovatel: GHC regio s.r.o <.>
<br> 17.listopadu 1215/2b <,>
<br> 779 00 Olomouc
<br> tel.: +420 774 579 973
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
<br> Plzeňského kraje
<br>
<br> Oznámení koncepce
<br> ve smyslu ustanovení §10a,písm.c) zákona č.100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí,v platném znění,v rozsahu přílohy č.7 zákona č.100/2001 Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
<br>
<br>
<br>
Oznámení koncepce z hlediska vlivů na ŽP <.>
<br> Řešitelský tým:
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX email: petr@gotthans.cz.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
tel.: +420 602 526 415
osvědčení odborné způsobilosti (autorizace)
podle Vyhlášky MŽP ČR č.499/1992 Sb <.>,resp.podle
<br> § 19 zák.č.100/2001 Sb.<,>
č.j.767/117/OPVŽP/96,prodlouženo č.j.47905/ENV/06;
61742/ENV/11; 45949/ENV/16; MZP/2021/710/5299
<br>
Ing.XXXX XXXXXXX,MBA e-mail: calabek@ghcregio.eu
tel.: +420 774 579 973
<br>
Mgr.XXXXXX XXXXXXX e-mail: vaskova@ghcregio.eu
tel.: +XXX XXX 809 905
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Olomouc 01 / 2023
<br>
<br>
<br>
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
<br>
<br>
<br>
Oznámení koncepce z hlediska vlivů na ŽP <.>
<br> OBSAH
<br> A.ÚDAJE O PŘEDKLADATELI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8
<br> A.1 Název organizace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...

Načteno

edesky.cz/d/5932765

Meta

EIA   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz