« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - OZNÁMENÍ o zahájení řízení - změna stavby - stanoviska (U+S): Dostavba MK ul. Lesní a ul. Slepá - p

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-355814-1.pdf 296,40 kB
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/355814/22/KAI Plzeň,dne: 31.1.2023
<br> Č.j.: MMP/046231/23
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> Ing.XXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> kaisler@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> Oznámení je doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> Renta Plus s.r.o <.>,IČO 28014464,Jasmínová č.p.127,Nová Huť,330 02 Dýšina <,>
<br> kterého zastupuje INDBau DESIGN s.r.o <.>,IČO 03186741,Houškova č.p.1187/25,Východní
<br> Předměstí,326 00 Plzeň 26 <,>
<br>
<br> Obec Dýšina,IČO 00257745,Náměstí Míru č.p.30,330 02 Dýšina <,>
<br> kterého zastupuje INDBau DESIGN s.r.o <.>,IČO 03186741,Houškova č.p.1187/25,Východní
<br> Předměstí,326 00 Plzeň 26
<br> (dále jen "stavebník") podal dne 12.10.2022 žádost o vydání společného povolení – změna stavby před
<br> jejím dokončením na stavbu:
<br> Dostavba MK ul.Lesní a ul.Slepá - povelení změny stavby před jejím dokončením
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.938,1026/2,1026/3,1072/1,1072/6,1072/7,1072/11,1078/6 <,>
<br> 1078/7,1079/6,1085,1231/123,1231/138,1603/1 v katastrálním území Dýšina.Uvedeným dnem bylo
<br> zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br>
<br>
<br> Na stavbu bylo vydáno stavební povolení č.j.: STAV/4750/06/KAI-7 dne 15.10.2007,změna stavby před
<br> jejím dokončením č.j.: MMP/085226/20 dne 10.3.2020 <.>
<br>
<br> Změna stavby obsahuje:
<br> Změna odvádění dešťových vod z nově budované 1.etapy obytné zóny "Za Tratí" a z ulice Slepá v obci
<br> Dýšina,část Nová Huť - původně do jednotné kanalizace,nově do novostavby dešťové kanalizace.Jedná
<br> se o odvádění dešťových vod výhradně z veřejných komunikací do recipientu - řeka Klabava <.>
<br>
<br> SO 101 - Dešťová kanalizace (větev B,C,E)
<br> Větev B: délka 323,70 m,PVC KG průměr DN 300 a DN 400
<br> Větev C: délka 144,00 m,PVC KG průměr...

Načteno

edesky.cz/d/5932764

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz