« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Stavební úpravy Boettingerova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-010945.pdf 276,28 kB
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/010945/23/VEL Plzeň,dne: 31.1.2023
<br> Č.j.: MMP/046330/23
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> velisek@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> Oznámení je doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> Statutární město Plzeň,IČ 00075370,náměstí Republiky č.p.1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň 1 <,>
<br> kterého zastupuje SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,příspěvková organizace,IČ
<br> 40526551,Klatovská třída č.p.348/10,Jižní Předměstí,301 26 Plzeň 1
<br> (dále jen "stavebník") podal dne 6.1.2023 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> Stavební úpravy Boettingerova
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.8400/32,8400/27,10392/10,10393/1,8400/1 v katastrálním
<br> území Plzeň.Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné
<br> řízení") <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Stavba se nachází v městské části Plzeň 3 v části obce Jižní Předměstí.Jedná se o stavební úpravy
<br> místních komunikací a úpravy povrchu stávající manipulační plochy v Boettingerově ulici v prostoru
<br> mezi garážemi a budovou Jižní Předměstí č.p.2976,která slouží pro odstavování vozidel zimní údržby
<br> městského obvodu Plzeň 3.Součástí stavby je též vybudování parkovacích stání podél slepé větve ulice
<br> Boettingerova <.>
<br> - SO 101 Komunikace
<br> Jedná se o slepou místní komunikaci ulice Boettingerova.Vlevo podél komunikace budou přidána dvě
<br> nová kolmá parkovací stání a vpravo podél komunikace bude proveden podélný parkovací pruh pro 7
<br> vozidel.Vozovka má šířku 6,0 m a stavbou se nemění.Součástí návrhu je propojení chodníku finálního
<br> povrchu z bet.zámkové dlažby tl.60 mm š.2 m podél Boettingerovy ulice z ulice Sukova a chodníku
<br> podél bytových domů.Dojde k drobné úpravě napojení zakružova...

Načteno

edesky.cz/d/5932763

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz