« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Programové priority na období 2022 - 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PPR.pdf (713.51 kB)
Programové priority na období 2022 - 2026
1.STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA
a) Důsledné uplatňováni principů modrozelené infrastruktury při projektování a výstavbě ve
městě
<br> b) Nerozšiřovat zastavitelné území v rámci územního plánu a udržet postupnou etapizaci
výstavby
<br> C) Maximálně podpořit zachováni krajinného rázu a v okrajových částech města zachovat
přirozenou návaznost obytných části na volnou přírodu.Podpořit kvalitní urbanismus na
území města a zabránit nepřirozeným "satelitním" tendencím a nevhodným
architektonickým prvkům <.>
<br> d) Vyrovnaný nebo proinvestiční rozpočet
e) Podpora participativního rozpočtu
f) Bezpečné město
<br> 2.DOPRAVA
<br> a) Zasadíme se o výstavbu Jižní para|e|nj komunikace (obchvat) včetně nového mostu přes
Berounku
<br> b) Severovýchodní spojka a okružní křižovatka u Zabitého
C) podpora cyklodopravy a sdílených elektrokol
d) rozvoj a podpora MHD
e) řešení dopravy na Husově náměstí a v přilehlém centru města
f) zvýšeni bezpečnosti dopravy v okolí škol a školek
g) optimalizace a zajišťování parkování pro občany Berouna
h) pokračování v intenzivní rekonstrukci komunikací
<br> 3.ŠKOLSTVÍ
<br> a) př'prava výstavby nových školských zař'zeni a navýšen' kapacit MŠ a ZŠ
b) podpora vzděláváni
c) spolupráce se všem" školským" zař'zen'm" (SŠ,soukromé školy,LŠU)
<br> 4.ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br> a) Příprava a realizace nových parků (Homolka,Ostrov)
b) Revitalizace stávajÍcÍch parků a rekreační zóny na nábřeží Berounky
C) Obnova a výsadba zeleně
d) Údržba zeleně
<br> 5.SPORT a volnočasové aktivity <.>
<br> a) podpora sportu (mládež - granty) a sportovních akcí
b) podpora zájmových organizací a spolků (kynologové,zahrádkáři,včelaři,apod.)
C) spolupráce s partnerskými městy na občanské bázi
d) spolupráce z významnými subjekty ve městě (RNB,atd.)
e) Postupné rekonstrukce městských hřišť
f) Revitalizace Kemp na hrázi
<br>
<br> g) Vybudovat a zajistit sportoviště
<br> 6.KULTURA
<br> a) podpora kulturního a společenského života ve městě (Knih...

Načteno

edesky.cz/d/5932735

Meta

Územní plánování   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz