« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Zápis z jednání č.1/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přiložený dokument   (1.5 MB)  
ZÁPIS z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.1/2023
<br> Obecní úřad Řendějov 23.1.2023 Začátek zasedání: 23.1.2023 v 17.00 hodin
<br> Na jednání přítomni: XXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXX,PetrJirovský,XXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX
<br> Omluven: XXXXX XXXXXXX
<br> Program jednání:
<br> X) zahájení
<br> 2) určení ověřovatelů zápisu
<br> 3) schválení veřejnoprávní smlouvy HC Boston Řendějov
<br> 4) projednání valorizace příspěvku XXXXXX XXXXXXXX - senior taxi
<br> X) projednání změny veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Zruč n.S.a obcí Řendějov — výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
<br> 6) různé
<br> 7) diskuse
<br> 8)závěr
<br> Bod 1 —- zahájení zasedání Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné.Konstatoval,že na jednáníje přítomna nadpoloviční
<br> většina členů zastupitelstva,a proto je zastupitelstvo schopné přijímat usnesení.Přednesl program,který byl zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu Řendějov a navrhl doplnit program o tyto body:
<br> - projednání nezbytnosti pojištění DAS
<br> — seznámení s možností pojištění výjezdové skupiny hasičů JSDH
<br> - návrh na úklid veřejného prostranství obce v rámci hasičů
<br> — projednání rozpočtového opatření č.1/2023
<br> - seznámení s návrhem pí.Draslarové na likvidaci větví
<br> - schválení veřejnoprávní smlouvy Ručičky,z.s.<,>
<br> - schválení veřejnoprávní smlouvy SPCCHO ČR,z.s.<,>
<br> Doplněný program byl jednomyslně schválen <.>
<br> Bod 2 — určení ověřovatelů zápisu
<br> Ověřovateli zápisu byli navrženi a jednomyslně schválení pan Ing.XXXX XXXXXX a XXX XXXXX XXXXX.Usnesení č.X/X/XX : Ověřovateli zápisu byli navrženi a jednomyslně schválení pan Ing.XXXX XXXXXX a XXX XXXXX XXXXX <.>
<br> Bod X — schválení veřejnoprávní smlouvy HC Boston Řendějov Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem veřejnoprávní smlouvy pro HC Boston Řendějov,kde je uveden příspěvek od obce Řendějov pro tento spolek ve výši 15 000 Kč.V rámci udržování
<br> sportovního vyžití obce,zastupitelstvo jednomyslně s...

Načteno

edesky.cz/d/5932173


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz