« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - informace - vzdání se kandidatury

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout soubor (.pdf)
Informace pro voliče
<br> hlasující zvláštními způsoby hlasování
<br>
<br> vzdání se kandidatury
<br> XXXX XXXXXX STŘEDULY
<br> ve volbě prezidenta republiky
<br>
<br>
Podle ustanovení § 27 odst.1 zákona
č.275/2012 Sb <.>,o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) <,>
ve znění pozdějších předpisů,se může kandidát do 24
hodin před zahájením volby prezidenta vzdát své
kandidatury.Toto prohlášení nelze vzít zpět <.>
<br> Dne 9.ledna 2023 se osobním prohlášením
učiněným u Ministerstva vnitra kandidát pro volbu
prezidenta republiky XXX XXXXX XXXXXXXX vzdal své
kandidatury <.>
<br> Vzhledem k tomu,že prohlášení o vzdání se
kandidatury bylo učiněno až po registraci kandidátní
listiny,zůstává hlasovací lístek kandidáta součástí sady
hlasovacích lístků,avšak při zjišťování výsledků
hlasování se k hlasům odevzdaným pro tohoto kandidáta
nepřihlíží <.>
stáhnout soubor (.pdf)
VZDÁNÍ SE KANDIDATURY VE
VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY
<br> Informace pro voliče ve volebních
místnostech
<br>
<br>
Podle ustanovení § 27 odst.1 zákona č.275/2012 Sb.<,>
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky),ve znění pozdějších
předpisů,se může kandidát do 24 hodin před zahájením
volby prezidenta vzdát své kandidatury.Toto prohlášení
nelze vzít zpět <.>
<br>
<br> Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury doručeno
Ministerstvu vnitra po registraci kandidátní listiny do 24
hodin před zahájením volby prezidenta,zůstává hlasovací
lístek kandidáta součástí sady hlasovacích lístků,avšak při
zjišťování výsledků hlasování se k hlasům odevzdaným pro
takového kandidáta nepřihlíží <.>
<br>
<br> Ministerstvo vnitra zajistí prostřednictvím krajských
úřadů zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury ve
všech volebních místnostech a zveřejní tuto informaci na
svých internetových stránkách určených pro volby <.>
stáhnout soubor (.pdf)
<.>.<.> MINISTERSTVO VNITRA
": CESKÉ REPUBLIKY
<br> Informace o vzdání se kandidatury
<br> XXXX XXXXXX Středuly
<br> Úřední záznam o vzdání se kandidatury ve volbě prezidenta republiky
<br> Dne 9.ledna 2023 se na Ministerstvo vnitra dostavil XXX XXXXX XXXXXXXX,který byl
<br> rozhodnutím Ministerstva vnitra č.j.MV—195170—4/OV—2022 zaregistrován jako
<br> kandidát pro volbu prezidenta republiky konanou ve dnech 13.a 14.ledna 2023 <.>
<br> Osobním prohlášením u Ministerstva vnitra se v souladu s š 27 odst.1 zákona
<br> č.275/2012 Sb <.>,o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
<br> (zákon o volbě prezidenta republiky),ve znění pozdějších předpisů,vzdal své
<br> kandidatury <.>
<br> datum a podpis kandidáta ý/MAÁDZS/í/ÍML.<.>.<.> <.>
<br> jméno,příjmení a podpis zaměstnance Ministerstva vnitra
<br> MH—QÉTEŘSTVO
VNlTRA
<br> Odbor voleb
<br> (1 € měst-f Hrdinů
č.3
<br> 140 21 Praha 4

Načteno

edesky.cz/d/5932143

Meta

Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz