« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Program 25. zasedání ZKK 30.1.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program 25. zasedání ZKK 30.1.2023
KARLOVARSKÝ KRAJ
HEJTMAN KRAJE
<br> Sídlo: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06,Karlovy Vary-Dvory,Česká republika,IČO: 70891168,DIČ: CZ70891168 <,>
tel.: +420 354 222 111,http://www.kr-karlovarsky.cz,e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz
<br> č.j.KK/3/VZ/23
<br> P r o g r a m
25.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje,které se uskuteční
<br> dne 30.ledna 2023 od 14:00 hodin
v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje,Karlovy Vary <,>
<br> Závodní 353/88
<br> Návrh programu:
<br> A.Volba návrhové komise
B.Volba ověřovatelů zápisu
C.Schválení programu jednání
<br> 1.Informace o očkování,aktuální epidemické situaci a opatřeních v Karlovarském kraji
ve vztahu k válečnému stavu na Ukrajině
<br> 2.Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 30.01.2023
3.Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
4.Zpráva Finančního výboru
5.Zpráva Kontrolního výboru
6.Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
7.Zpráva Výboru majetkového
8.Zpráva Výboru pro zdravotnictví
9.Zpráva Výboru pro výchovu,vzdělávání a zaměstnanost
<br> 10.Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
11.Rozpočtové změny
12.Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2022
13.Přehled finančních postihů (odvodů,korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU
<br> od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem,příspěvkovými organizacemi
Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s <.>
<br> 14.Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů
spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem,příspěvkovými
organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s <.>,předložených
Radě Karlovarského kraje v období od 17.10.2022 do 19.12.2022
<br> 15.Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu získávání praxe zubních lékařů
po absolvování lékařské fakulty – TOOTH s.r.o <.>
<br> 16.Změna podmínek pro poskytování motivačních příspěvků Karlovarským krajem určených
pro podporu získávání praxe zubních l...

Načteno

edesky.cz/d/5932138

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz