« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech
_ ČESKÝ
<br> 132mm 11" /Ix
<br> Krajská správa ČSÚ v Brně Jezuitská 2 601 59 Brno
<br> V Brně dne 25.1.2023
<br> C.j.: CSU-00103012023-8202 Počet listů: 1 [Počet příloh: » Vyřizuje: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX,XXX 439 303 E-mail: michaela.kolarova©czso.cz
<br> Všem starostkám a starostům
<br> Životní podmínky 2023 — výběrové šetření v domácnostech
<br> Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č.8911 995 Sb <.>,o státní statistické službě,ve znění pozdějších předpisů,každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácnosti v České.republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC).Smyslem tohoto zjišťování je získávat dtouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích.Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby <.>
<br> Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech.z nichž se 6610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.Všechny domacnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem <.>
<br> Vlastní šetření proběhne v době od 4.února do 18.června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazateiů.Do šetření budou zahrnuty všechny osoby.které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá.Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR,které nelze zjistit žádným jiným způsobem <.>
<br> Terenní pracovnici zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti.Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním.Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č.8911 995 Sb <.>,o státní statistické...

Načteno

edesky.cz/d/5931709

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz