« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Usnesení 2. RM ze dne 23. 1. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 2. RM ze dne 23. 1. 2023 (616.56 kB)
Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v platném znění.1 Číslo jednání: 2 Datum: 23.01.2023 RM2-2023/1 Projednání diskuse z minulého jednání RM Rada města I.b e r e n a v ě d o m í plnění úkolů z diskusních příspěvků z minulého jednání rady města.Termín: Zodpovídá: XXXXXXXX XXXXXXXXXX RMX-XXXX/X Položkový rozpočet na rok XXXX Rada města I.s ch v a l u j e Rozpočet na rok 2023 rozpracovaný na jednotlivé rozpočtové položky dle přílohy.Termín: Zodpovídá: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX RMX-XXXX/X Žádost o převzetí záštity a finanční podporu na akce spolupořádané komisí pro mládež,tělovýchovu a sport v roce 2023 Rada města I.s ch v a l u j e převzetí záštity města u akcí: Sportovec města,Běh Rožmitál – Březnice a Dětský den.II.s ch v a l u j e finanční spoluúčast města na níže uvedených akcích ve výši: Sportovec města – v částce 10.000,- Kč,Běh Rožmitál-Březnice – v částce 25.000,- Kč Dětský den – v částce 18.000,- Kč Termín: Zodpovídá: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX BŘEZNICE Město Březnice Náměstí XX,XXX XX Březnice RADA Soupis usnesení Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v platném znění.2 RM2-2023/4 Jmenování členů komise pro životní prostředí a mimořádné stavy Rada města I.j m e n u j e v souladu s § 102 odst.2 písm.h) zákona o obcích tyto členy komise pro životní prostředí a mimořádné stavy: XXXX XXXXXXX,Březnice XXXXXXXXX XXXXXXXX,Březnice JUDr.XXXXX XXXXX,MBA,Březnice XXXXXX XXXXX,Martinice XXXXX XXXXXXXXX,Březnice Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Březnice RMX-XXXX/X Ceník úhrad za pečovatelskou službu Rada města I.s ch v a l u j e Ceník úhrad za pečovatelskou službu,platný od 1.1.2023 dle přílohy.Termín: Zodpovídá: XXXXX XXXXXXXX RMX-XXXX/X Organizační a provozní řád,organizační struktura - Pečovatelská služba Březnice Rada měs...

Načteno

edesky.cz/d/5929911

Meta

Pronájem   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz