« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 1/2023 dne 24.01.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 1/2023 dne 24.01.2023
OBEC SMRK
Smrk 30
<br> 675 01 Vladislav
IČ: 00378623
<br>
<br>
<br> Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č.1/2023
dne 24.01.2023 v 18:00 v kanceláři Obecního úřadu Smrk
<br>
Program:
1.Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.Schválení programu
3.Kontrola usnesení z minulého zasedání
4.Žádost pobočného spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Smrk,Smrk 10 <,>
<br> 675 01 Vladislav,IČ: 64269795,o finanční dar na rok 2023
5.Žádost spolku FC Smrk,z.s <.>,Smrk 87,675 01 Vladislav,IČ: 69748446,o finanční dar
<br> na rok 2023
6.Žádost spolku Smrčanky z.s <.>,Smrk 91,675 01 Vladislav,IČ: 04632117,o poskytnutí
<br> finančního daru na rok 2023
7.Žádost Diecézní charity Brno,třída Kpt.Jaroše 1928/9,Černá Pole,602 00 Brno-střed <,>
<br> IČ: 44990260 – Oblastní charity Třebíč,L.Pokorného 58/15,Zámostí,674 01 Třebíč <,>
o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2023
<br> 8.Žádost Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích,Myslibořice 1,675 60 Myslibořice <,>
IČ: 00839345,o spolufinancování provozních nákladů poskytované sociální služby
„Domov pro seniory“ na rok 2023
<br> 9.Pachtovní smlouva mezi OBCÍ SMRK a fou Rybářství Kolář,a.s <.>,Písečné 1 <,>
378 72 Písečné,IČ: 49967720
<br> 10.Smlouva o dílo Doplnění obecního rozhlasu o informační systém XXXXXX XXXX OBCÍ
SMRK a fou MABIL MOBIL s.r.o <.>,Na Šancích 344/70,Nová Bělá,724 00 Ostrava <,>
IČ: 27760456
<br> 11.Žádost fy Kuchera Mechanizace s.r.o <.>,Nerudova 1190/3,Horka-Domky,674 01 Třebíč <,>
IČ: 29264634,o souhlas se změnou územního plánu a podání žádosti změny
<br> 12.Protokol o zkouškách vzorku vody
13.Zpráva inventarizační komise o inventarizaci majetku a závazků Obce Smrk
<br> k 31.12.2022
14.Zápisy kontrolního a finančního výboru
15.Elektronická úřední deska
16.Různé
17.Závěr

Načteno

edesky.cz/d/5927295

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz