« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – rozhodnutí stavební povolení č. SP/01/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023_01_27_Veřejná vyhláška_rozhodnutí stavební povolení č. SP_01_2023_MČBT_0183_2023
\W? ))"J
<br> si;
<br> Spis.zn.: STU/5079/2022/Mih V Brně dne: 26.1.2023 č.j.: MČBT/0183/2023
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> fax: 545 128 212
<br> email: mihulova©turanycz
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci č.p.546/56 140 00 Praha
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ c.SP/01/2023
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický,jako silniční Správní úřad příslušný podle & 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle 5 16 odst.1 a 5 40 odst.4 písm.e) zákona o pozemních komunikacích,a 5 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen."stavební zákon"),vykonávající působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací ve statutámím městě Brně,dle čl.30 odst.2 písm.b) statutu města Brna,ve stavebním řízení přezkoumal podle 5 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 25.7.2022 podalo a dne 20.9.2022 doplnilo
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČ 659 93 390,Na Pankráci č.p.546/56,140 00 Praha <,>
<br> které zastupuje společnost Stráský,Hustý a partneři s.r.o <.>,IČ 188 27 527 <.>,Bohunická č.p.133/50,619 00 Brno <,>
<br> kterou zastupuje společnost PK OSSENDORF s.r.o <.>,IČ 255 64 901,Tomešova č.p.503/1,602 00 Brno
<br> (dále jen "stavebník") <.>
<br> Stavba je součástí stavebního záměru nazvaného „Dl 01191.A MÚK BRNO — JIH“,pro kterou vydal stavební úřad Úřadu městské části města Brna,Brno - jih,pod č.j.MCBJIH/00472/2019/SÚ/Klo,dne 17.4.2019 rozhodnutí O umístění změny stavby dálnice včetně jejich součástí a příslušenství a souvisejících stavebních objektů.Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.5.2019 <.>
<br> Stavební řízení je navazujícím řízením ve smyslu ustanovení 5 3 písm.g) ve spoj ení s ustanovením & 913...

Načteno

edesky.cz/d/5926018

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz