« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Opatření obecné povahy – prodloužení ochrany státních hranic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy – prodloužení ochrany státních hranic
lll.Č.j.: lVlV—166858—11/OAlVl—2022
<br> Praha 25.01.2023
<br> Počet listů: 6
<br> Opatření obecné povahy
<br> Vláda České republiky (dálejen „vláda") jako orgán příslušný podle & 11 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.25 a násl.nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex ) v souvislosti s přetrvávající bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s prudkým nárůstem nelegální sekundární migrace,zvýšenou aktivitou organizovaných skupin převaděčů a zhoršení migrační a bezpečnostní situace na vnějších hranicích EU ve smyslu čl.25 odst.3 Schengenského hraničního kodexu prodlužuje platnost opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 26.září 2022 č.j.: MV—166858—1/OAM—2022 do 4.února 2023 23:59 <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti okamžikem vyvěšení a pozbývá platnosti 4.února 2023 23: 59 <.>
<br> Odůvodnění
<br> V souvislosti s prudkým nárůstem nelegální sekundární migrace,zvýšenou aktivitou organizovaných skupin převaděčů a zhoršení migrační a bezpečnostní situace na vnějších hranicích EU byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky.S ohledem na tuto skutečnost byla shledána jakožto součást nezbytných bezpečnostních opatření potřeba neprodleně znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl.28 odst.1 Schengenského hraničního kodexu prostřednictvím opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 26.září 2022 č.j.: lVlV—166858—1/OAlVl—2022 schváleného usnesením vlády ze dne 26.září 2022 č.823 <.>
<br> Toto opatření obecné povahy bylo v souladu s čl.28 odst.3 Schengenského hraničního ...

Načteno

edesky.cz/d/5925041

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz