« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Nařízení Státní veterinární správy z 26.1.2023, kterým se mění nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/002949-C ze dne 05.01.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Státní veterinární správy z 26.1.2023, kterým se mění nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/002949-C ze dne 05.01.2023 (762.07 kB)
1
<br>
Č.j.SVS/2023/014573-C
<br>
<br>
<br> Nařízení Státní veterinární správy,kterým se mění nařízení Státní
veterinární správy č.j.SVS/2023/002949-C ze dne 05.01.2023
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro
Jihočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst.1 písm.c) a dále
v souladu s § 54 odst.2 písm.a) a odst.3 zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o
změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů a
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o
nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro
zdraví zvířat“),v platném znění,a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze
dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu <,>
(dále jen „nařízení Komise 2020/687“) nařizuje následující
<br>
<br> změnu mimořádných veterinárních opatření
č.j.SVS/2023/002949-C ze dne 05.01.2023
<br> v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární
influenzy v k.ú 700835 Kožlí u Myštic (okres Strakonice) <.>
<br>
<br> Čl.1
<br> Změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření
<br>
<br> Vzhledem k tomu,že uplynula minimální stanovená doba 21 dní pro trvání ochranného pásma
podle přílohy X nařízení Komise 2020/687 a byla splněna všechna ustanovení článku 39 odst <.>
1 nařízení Komise 2020/687,není již nezbytné provádět opatření uvedená pro ochranné
pásmo v souladu s nařízením Komise 2020/687.Z tohoto důvodu dochází k úpravě vymezení
ochranného pásma a pásma dozoru <.>
<br>
Ochranná a zdolávací opatření nařízená KVS SVS pro Jihočeský kraj v souvislosti s výskytem
<br> nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy,vyhlášená v nařízení Státní
<br> veterinární správy č.j.SVS/2023/002949-C ze dne 05.01.2023 ve znění změny č....

Načteno

edesky.cz/d/5924771

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz