Město Blatná

Město, městys, obec, MČ
Okres Strakonice

http://mesto-blatna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Blatná
tř. T. G. Masaryka 322
388 01 Blatná

Datová schránka: ih3bzwr
E-mail: mistostarosta@mesto-blatna.cz, starosta@mesto-blatna.cz, tajemnik@mesto-blatna.cz, mesto@mesto-blatna.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - oprava produktovodu k.ú. Závišín u Bělčic
31. 03. 2023 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost- "Lnáře skladovací hala II" Lnáře
29. 03. 2023 Stanovisko k návrhu koncepce „Aktualizace regionální surovinové politiky Jihočeského kraje“
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
28. 03. 2023 Zápis do 1. ročníku ZŠ
27. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - stavba "Modernizace silnice III/1763 průtah obce Zahorčice u Lnář" a "Vodovod Zahorčice"
24. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, II/173 nám. Míru v Blatné, předláždění propadlého úseku
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
20. 03. 2023 VV - oznámení o vydané Změně č. 2 ÚP Předmíř - nabytí účinnosti
15. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
14. 03. 2023 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
14. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, silnice II/175, III/1754, III/1755 v k.ú. Kožlí u Myštic
13. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK v ORP Blatná při uzavírce silnice III/1763 v k.ú. Hvožďany
13. 03. 2023 Konkursní řízení na místo ředitele Základní školy Edvarda Beneše a Mateřské školy Písek
10. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Memoriál Jana Janovského
09. 03. 2023 Pronájem prostor sloužících k podnikání
08. 03. 2023 Výzva-Dodávka nádob pro BRKO pro město Blatná
08. 03. 2023 Návrh opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu), úprava dopravního značení na sil. II/173 (ul. Tyršova) v Blatné
07. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - kácení stromů v ul. K Jatkám v Blatné
06. 03. 2023 Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Závišín u Bělčic
03. 03. 2023 Výzva - Rekonstrukce chodníku ul. Paštická, Blatná
02. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace č. D202300056
02. 03. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace č. D202300057
01. 03. 2023 Návrh opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu), úprava dopravního značení, křižovatka sil. II/175 x III/1211 x MK Myštice
23. 02. 2023 Výběrové šetření v domácnostech – životní podmínky 2023
22. 02. 2023 Výběrové řízení na pracovní pozici - Vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu
22. 02. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I. tříd v Jihočeském kraji
22. 02. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Burzy Tchořovice
17. 02. 2023 Pozvánka na Valnou hromadu honebního společenstva Blatná
16. 02. 2023 Stavební povolení - stavba "Polní cesty Bělčice - Záhrobí"
15. 02. 2023 Záměr snížení nájemného - provozovna prádelny
15. 02. 2023 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 80/1 a části pozemku p.č. 80/2 v k.ú. a obci Blatná
15. 02. 2023 Záměr pronájmu pozemků st.p.č. 819/13 a p.č. 853/9 v k.ú. a obci Blatná
14. 02. 2023 Rozpočtová opatření 2023 schválená 13.02.2023
13. 02. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místních a účelových komunikací v lokalitě u PL Lnáře
09. 02. 2023 Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Skaličany
08. 02. 2023 Oznámení o zahájení stavebního řízení "Polní cesty HC9 a HC10 Mačkov" - veřejná vyhláška
08. 02. 2023 Nařízení Státní veterinární správy o ukončení ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v k.ú. Kožlí u Myštic
07. 02. 2023 Výzva - Úprava kotelny, výměna kotlů, tř. J. P. Koubka 4, Blatná
07. 02. 2023 Pozvánka na Valnou hromadu Honebního společenstva Buzice
04. 02. 2023 Rozpočtové opatření 2022 schválené 25.01.2023
03. 02. 2023 Program na 3. zasedání Zastupitelstva města Blatná
02. 02. 2023 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na PK - vyhrazené parkovací místo Nad Lomnicí v Blatné
31. 01. 2023 Zadávací řízení - Blatná, čistírna odpadních vod
31. 01. 2023 Společné povolení stavebního záměru "Bělčice-parkovací stání při ulici Rožmitálská" - veřejná vyhláška
31. 01. 2023 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Masopust
27. 01. 2023 Nařízení Státní veterinární správy z 26.1.2023, kterým se mění nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/002949-C ze dne 05.01.2023
26. 01. 2023 Výběrové řízení na pracovní pozici: Referent/referentka odboru životního prostředí
26. 01. 2023 Návrh koncepce Aktualizace Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje včetně Vyhodnocení vlivů na ŽP
24. 01. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.

XML