« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 7.2.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 7.2.2023
Starosta méstyse Mar§0vice svolévé podle § 103 zékona éislo 128/2000 8b <.>,0 obcich
<br> l1 1-: '5
<br> ' V O I I I
Vere] ne zasedanl
zastupitelstva méstyse Mar§0vice,které se bude konat
<br> 7.finora 2023 0d 19,00 hodin sél hostince ve Zderadicich
<br> E
<br>
<br> Navrhovany program:
<br> Zpréva starosty 0 éinnosti 0d minulého i‘z’tdného vei‘ejného zasedz’mi
Koupé pozemku p.E.592/43 oddéleného z pozemku p.é.592/30 k.1'1.Zderadice
Projednzini podminek zadz’mi vybérového i‘izeni na svozovou firmu komunzilniho a ti‘idéného odpadu
<br> Schvéleni élenfi komise Vybérového i‘izeni na svozovou firmu komunélniho a ti‘idéného odpadu
Vyhodnoceni vyzvy k pi‘edloieni cenové nabidky —,<,> Vybaveni kulturniho zai‘izeni ve Zderadicich — stoly“
Smlouva 0 partnerstvi a spoluprz’lci pi‘i vykonu terénni a komunitni sociélni sluiby v obci
Projednz’mi poskytnuti pi‘ispévkl‘i spolkfim a organizacim na rok 2023
<br> Plain kontrolni éinnosti Kontrolniho vyboru _
<br> Plain kontroly ‘c'innosti Finanéniho vyboru
<br> Rozpoétové opati‘eni
<br> Ostatni,Diskuse,Zévér
<br> Vyvééeno na fifedni desce dne 25.01,2023 Sejmuto z fifedni desky dne:
Wad méstys'e Mar§ovk;g/
<br> Marécvice 89,257 55 Maréo ic
169:09232181,Dzé:020023
é.uctu: 5621121101001312317 7 ‘
<br> -2.-

Načteno

edesky.cz/d/5923868

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz