« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení nám. Míru a ul. Fučíková v k. ú. Králův Dvůr - 6530/23/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6530.pdf (2.38 MB)
iií Beroun Město Beroun Městský úřad Odbor dopravy a správních agend Datum: Číslo jednací: Spisová značka: 26.01.2023 MBE/06530/2023/DOPR- 00001/2023/DOPR/7 OIM Vyřizuje / telefon: Ing.Monika Olexová/ 311654333 E-mail: doprava29@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti PO Innogy Energo,s.r.o <.>,se sídlem Limuzská 3135/12,108 00 Praha 10,IČ: 25115171 ze dne24.01.2023 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-10396-2/ČJ-2023-010206ze dne 11.01.2023 stanovuje podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu kácení stromů na přilehlém pozemku na cyklostezce podél Litavky mezi nám.Míru a úl.Fučíková v k.ú.Králův Dvůr a s touto prací spojených dopravních opatření cyklostezce - v úseku dle grafického vyobrazení (str.4).Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření - schéma vyobrazení DIO je součástí tohoto stanovení (str.4) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: Cyklostezka podél řeky Litavka mezi nám.Míru a úl.Fučíková v k.ú.Králův Dvůr Termín - 06.02.2023 - 10.02.2023 Podmínky pro provedení přechodné úpravy: 1.Provedení a umístění přechodného dopravního značení musí být v souladu s vyhl.č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních k...

Načteno

edesky.cz/d/5923607

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz