« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Usnesení RM 6 ze dne 23.01.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení RM 6 ze dne 23.01.2023
1
<br>
Město Lipník nad Bečvou
<br>
Rada města
<br>
schválila na své 6.schůzi 23.1.2023 následující
<br>
usnesení
<br>
Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s platnou
legislativou České republiky na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR) <.>
Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám
podle ust.§ 16 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů,na Městském úřadě Lipník nad Bečvou,kancelář starosty <,>
nám.T.G.Masaryka 89,Lipník nad Bečvou <.>
<br>
117/2023 – RM 6
<br> Program schůze RM
<br> RM po projednání schválila program schůze RM <.>
<br>
<br> 118/2023 – RM 6
<br> Ověřovatelé zápisu schůze RM
<br> RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX <,>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br>
<br>
XXX/XXXX – RM X
<br>
Jmenování ředitelky Střediska volného času Lipník nad Bečvou,p.o <.>
<br> RM po projednání jmenuje s účinností od 01.02.2023 do funkce ředitelky příspěvkové
organizace Středisko volného času Lipník nad Bečvou,p.o <.>,Mgr.Renatu Polcarovou,trvale
bytem Soběchleby … <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX v.r.Mgr.et Mgr.XXXXXX XXXXX v.r <.>
starosta místostarosta

Načteno

edesky.cz/d/5922803

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz