« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.1/64 - k návrhu na revokaci přílohy č. 1 usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č.38/5 ze dne 16. 6. 2022 k návrhu na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPG6BY78.pdf
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 1/64
ze dne 15.12.2022
<br> k návrhu na revokaci přílohy č.1 usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.38/5 ze dne
16.6.2022 k návrhu na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.b e r e n a v ě d o m í
<br> 1.závěry dodatku analýzy PAQ Research dle přílohy č.3 důvodové zprávy
<br> 2.informaci o podobě nastavení pravidel Sociálního nadačního fondu hlavního města
Prahy pro výplatu nadačního příspěvku na využití sociálních služeb dle přílohy č.4
důvodové zprávy
<br> I I.r e v o k u j e
<br> usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.38/5 ze dne 16.6.2022 k návrhu na realizaci
opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací ve smyslu bodu III.1.a III.2.tohoto
usnesení
<br> I I I.s c h v a l u j e
<br> 1.návrh na nahrazení části textu přílohy č.1 usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy
č.38/5 ze dne 16.6.2022 dle přílohy č.2 důvodové zprávy
<br> 2.návrh na doplnění dodatku studie PAQ Research dle přílohy č.3 důvodové zprávy
za studii PAQ Research v příloze č.3 usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.38/5 ze
dne 16.6.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-10956
Provede:
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> DŮVODOVÁ ZPRÁVA
<br>
<br> Zastupitelstvu HMP předkládá Rada HMP po projednání ve finančním výboru ZHMP a ve výboru pro
<br> sociální politiku ZHMP návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.38/5 ze dne 16.6.2022 <,>
<br> konkrétně na revokaci části přílohy č.1 uvedeného usnesení podrobněji odůvodněné níže a na doplnění
<br> přílohy č.3 shora uvedeného usnesení.Materiál dále poukazuje na navržené změny rozpočtového určení
<br> předpokládaného finančního krytí připravených opatření,které je rozhodné i pro tvorbu a schválení
<br> rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 <.>
<br> Usnesením ZHMP č.38/5 ze dne 16.6.2022 byla d...

Načteno

edesky.cz/d/5922684


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz