« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.1/47 - k návrhu na změnu charakteru části účelové neinvestiční dotace poskytnuté městské části Praha 8 z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 a k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPJH2Y44.pdf
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 1/47
ze dne 15.12.2022
<br> k návrhu na změnu charakteru části účelové neinvestiční dotace poskytnuté městské části
Praha 8 z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2022 a k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města
<br> Prahy na rok 2022
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> změnu charakteru části účelové neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha 8 z rozpočtu
hl.m.Prahy na rok 2022 na spolufinancování vybraných veřejně prospěšných záměrů
MČ Praha 8 ve výši 32.119,4 tis.Kč a úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok
2022 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 19.12.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-10881
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.1/47 ze dne 15.12.2022
<br> Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL ZJ ÚZ ORJ
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> Praha 8 0071642000008
spolufinancování vybraných veřejně
<br> prospěšných záměrů MČ Praha 8
6330 5347 953 81 1016 -32 119,4
<br> C e l k e m -32 119,4
<br> Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL ZJ ÚZ ORJ
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> Praha 8 0081789000008
spolufinancování vybraných veřejně
<br> prospěšných záměrů MČ Praha 8
6330 6363 953 84 1016 32 119,4
<br> C e l k e m 32 119,4
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hl.m.Prahy na rok 2022 - XXX.XXXX - poskytnutí investiční účelové dotace MČ Praha X
<br> Změna charakteru části dotace poskytnuté MČ Praha 8 z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2022
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m.Prahy na rok 2022 - XXX.XXXX - poskytnutí neinvestiční účelové dotace MČ Praha X
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br> (pro RHMP i ZHMP)
<br>
<br>
<br> Městská část Pra...

Načteno

edesky.cz/d/5922683

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz