« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 1/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 1/2023
1
<br> Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č.1/2023 ze dne 24.01.2023
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém zasedání dne 24.01.2023:
1.Schválilo program zasedání <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
2.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu pobočnému spolku SH ČMS – Sbor
<br> dobrovolných hasičů Smrk,Smrk 10,675 01 Vladislav,IČ: 64269795,ve výši 35.000 Kč <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
3.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu spolku FC Smrk,z.s <.>,Smrk 87 <,>
<br> 675 01 Vladislav,IČ: 69748446,ve výši 30.000 Kč <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu spolku Smrčanky z.s <.>,Smrk 91 <,>
<br> 675 01 Vladislav,IČ: 04632117,ve výši 30.000 Kč <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
5.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu Diecézní charitě Brno,třída Kpt.Jaroše
<br> 1928/9,Černá Pole,602 00 Brno-střed,IČ: 44990260 – Oblastní charitě Třebíč <,>
L.Pokorného 58/15,Zámostí,674 01 Třebíč,ve výši 15.000 Kč <.>
<br> Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
6.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu Diakonii ČCE – středisko v Myslibořicích <,>
<br> Myslibořice 1,675 60 Myslibořice,IČ: 00839345,ve výši 15.000 Kč <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.Schválilo „Pachtovní smlouvu“ mezi OBCÍ SMRK a fou Rybářství Kolář,a.s <.>,Písečné 1 <,>
<br> 378 72 Písečné,IČ: 49967720 <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.Pověřilo starostu pana Vladimíra Šabatu jednáním s fou MABIL MOBIL s.r.o <.>,Na
<br> Šancích 344/70,Nová Bělá,724 00 Ostrava,IČ: 27760456,ve věci pořízení
informačního systému XXXXXX XXXX doplňku obecního rozhlasu <.>
<br> Pro: X
Proti: 0
Zdržel se: 0
9.Pověřilo starostu pana Vladimíra Šabatu jednáním s fou Kuchera Mechanizace s.r.o.<,>
<br> Nerudova 1190/3,Horka-Domky,674 01 Třebíč,IČ: 29264634,ve věci „Žádosti
o souhlas se změnou územního plánu a podání žádosti změny“ s tím,že OBEC SMRK
návrh na změnu územního plánu podávat nebude <.>
<br> Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
10.Vzalo na vědomí „Protokol o zkouškách č.18322/7P1/22“ z obecního vodovo...

Načteno

edesky.cz/d/5921958

Meta

Územní plánování   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz