« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023_01_24_Veřejná vyhláška_MMB_0035232_2023_TOMS
ÚMČ Brno-Tuřany Doručeno: 23.01.2023
<br> M.t 't „ t B MEBT/Oegwmšnafzis agisra mesa rna „Ím p“ B 1 R IN |O ' Odbordoplaw || |ll||||||ll|ll||||||||l|||||||||l|"||
<br> Č.J.: MMB/0035232/2023/TOMS VYŘIZUJE: Ing.Štefan Tomašovíč Brno,23.01.2023 SP.ZN.: 5400/0D/MMB/0027560/2023/2 TELJE-MNL: +420 542 174 131 /tomasovic.stefan©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne: zit 31- 2023
<br> Sejmuto dne: ' 8.02.EU?:! STMTŘŘWĚ ĚEŠÍG Billie Městská.část Simo = Tuřany 620 05) Ěrno Tii/“o 'lqé ' : Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky: 21,<.> (H,2823 '%— 3 nám ! Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu") <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle Š 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Po/i'cie ČR"),který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB—10233—2/ČJ-2023-0602Dl ze dne 16.01.2023 <,>
<br> na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích — místní komunikaci ul.Karkulínova a silnici SMI/15283 ui.Hanácká ve městě Brně podle výkresové.dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu zřízení přípojek inženýrských sítí před objektem Karkulínova 2 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 01.03.2023 — 14.03.2023.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užív...

Načteno

edesky.cz/d/5919761

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz