« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikacích základního komunikačního systému a na průjezdním úseku silnice akce “Blokové čištění vozovek – jaro 2023 část 1.”

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023_01_24_Veřejná vyhláška - Blokové čištění vozovek_jaro 2023_ část 1_MMB_10_3_0029260_2023_N
UMC Brno-Tuřany Doručeno: 24.01.2023 MČBT/072B/2023/Fis listy.přílohy,!
<br> druh,Magistrát města Brna „„I |
<br> „Willilllil _
<br> SP.ZN.: 5400/0DIMMB/00029260/2023 VYŘIZUJE: lng.Bc.XXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX C.J.: MMB/1O/3f00292601'2023-N TELJE-MAll-I 542 174 640/Šelink0va.dana©brn0.cz
<br> Veřejná vyhláška
<br> Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Brna,po dobu nejméně 10 dnů <.>
<br> Vyvěšeno dne: 24.l]l.2l123 Sejmuto dne:—8.ÚŽ.ŽUB
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přistup dne: 2 4 01 9923 | | L <.>
<br> nemam lama Bmw Městská část XXXX - Tuřany - XXXX XXX XX Brno,Ti,—Fon ké nám.l M
<br> Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: “H.02
<br> Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikacích základního komunikačního systému a na průj ezdnim úseku silnice akce "Blokové čištění vozovek - XXXX XXXX část X."
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení Š 40 odst.4 písm.a),odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (déže jen „zákon o pozemních komunikacích“),čl.29 odst.2 písm.a) obecně závazné vyhiašky statutárního města Brna č.2012001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek,& podle ustanovení 5 124 odst.6 a ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na zaktadě žádosti o vydání opatření obecné povahy,ze dne 18.01.2023,společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,lČO 60733098,se sídlem Renneská třída TBT/“ta,639 00 Brno,podané v zastoupení na zakžadě plné moci spošečností ZNAKOM,s.r.o <.>,IČ: 26264641 ( dele jen „navrhovatel“) a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a B...

Načteno

edesky.cz/d/5919760

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz