« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.1/80 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 9 v roce 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPG6BW36.pdf
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 1/80
ze dne 15.12.2022
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy v kap.06 a poskytnutí účelové investiční
dotace Městské části Praha 9 v roce 2022
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 a poskytnutí účelové
investiční dotace městské části Praha 9 ve výši 5.410,80 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 19.12.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-10794
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> KUC MHMP 0096208000000 Financování z úspory hospodaření minulých let 0000 8115 10 0662 5 410,80 5 410 800,00
<br> 5 410,80 5 410 800,00
<br> KUC MHMP 0096208000000 Běžné výdaje - kultura 3319 5169 0 0662 5 410,80 5 410 800,00
<br> KUC MHMP 0096208000000 Běžné výdaje - kultura 3319 5169 0 0662 -5 410,80 -5 410 800,00
<br> C e l k e m 0 0
<br> III.Úprava rozpočtu kapitálových výdajů - XXX.XXXX - poskytnutí investiční dotace MČ HMP (strana DAL)
<br> MČ Praha 9 0081881 Realizace díla Fontána Vysočany 6330 6363 84 0616 5 410,80 5 410 800,00
<br> 5 410,80 5 410 800,00
<br> Pozn: V případě,že se celkové náklady akce nemění,tak je nutné ve sloupci vyplnit 0 <.>
<br> V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce <.>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.1/80 ze dne 15.12.2022
<br> C e l k e m
<br> Čáska v Kč
<br> Částka v Kč
<br> Částka v Kč
<br> C e l k e m
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> XXX UZ ORJ
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
ORJODPA POL
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5918083

Meta

Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Mag.hl.m. Praha
05. 06. 2023
05. 06. 2023
05. 06. 2023
05. 06. 2023
05. 06. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz