« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.1/81 - k návrhu na poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPJH35L1.pdf
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 1/81
ze dne 15.12.2022
<br> k návrhu na poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace a k návrhu na úpravu
rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2022
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2022 v souvislosti s poskytnutím
dotace dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 300.000,- Kč z kap.0662 - KUC
MHMP,městské části - Praha 14 dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 19.12.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-10822
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.1/81 ze dne 15.12.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br>
<br>
<br>
II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů – mimo pol.5347
<br> Odbor / Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA UZ ORJ
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> KUC – MHMP 0096213 Individuální dotace – národnostní menšiny 3429 120 0662 - 300,00
<br> C e l k e m - 300,00
<br>
<br>
<br> II.Úprava rozpočtu běžných výdajů - XXX.XXXX - poskytnuti (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)
<br> Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA XXX UZ ORJ Úprava rozpočtu (v
tis.Kč)
<br> Městská část Praha 14 0071646 Terénní práce na Praze 14 6330 5347 81 0616 300,00
<br> C e l k e m 300,00
<br>
<br>
<br> Účelová dotace na aktivity v oblasti národnostních menšin na území hl.m.Prahy
<br> Žadatel Název projektu a anotace
Celkové
<br> náklady v Kč
<br> Požadovaná
<br> dotace v Kč
Dotace HMP
<br> Doba,v níž
<br> bude
<br> dosaženo
<br> Poznámka
<br> Městská ...

Načteno

edesky.cz/d/5918082

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz