« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Mimořádná veterinární opatření: Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2023/011665-E

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Státní veterinární správy [0,49 MB]
str.1/5
<br> Č.j.SVS/2023/011665-E
<br>
<br> Nařízení Státní veterinární správy
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán míst-
ně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst.4 a 7 a § 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb.<,>
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších
předpisů,v souladu s ustanovením § 15 odst.1,§ 54 odst.1 písm.b),c),d),e),f),j),l),m),n),o) a t) <,>
§ 54 odst.2 písm.a) a § 54 odst.3 veterinárního zákona a dále v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení
některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném znění,a nařízením
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých
nákaz uvedených na seznamu,nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření:
<br> k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji:
<br> Čl.1
<br> Vymezení ohniska
<br> Ohniskem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatře-
ních ze dne 19.1.2023 vyhlásila zařízení v Dobřenicích v k.ú.627747 Dobřenice <.>
<br> Čl.2
<br> Vymezení uzavřeného pásma
<br> (1) Vymezuje se uzavřené pásmo,které se sestává z ochranného pásma a pásma dozoru <.>
<br> (2) Ochranné pásmo tvoří oblast,která zahrnuje katastrální území 664260 Kasalice <,>
664278 Kasaličky,664286 Pravy a 740527 Rohoznice <.>
<br> (3) Pásmo dozoru tvoří oblast,která zahrnuje katastrální území 613771 Břehy,616125
Bukovka,619558 Čeperka,628450 Dolany u Pardubic,655686 Chýšť,676187 Křičeň,606171 Lázně
Bohdaneč,682918 Libišany,655694 Malé Výkleky,797316 Neratov,721808 Plch,724513 Podůlšany <,>
73464...

Načteno

edesky.cz/d/5917400


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz