« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - KÚKK- Závěr zjišťovacího řízení koncepce Regionální surovinová politika KK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KÚKK- Závěr zjišťovacího řízení koncepce Regionální surovinová politika KK
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary – Dvory,Česká republika
<br> Sídlo: Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary-Dvory,Česká republika,IČO: 70891168,DIČ: CZ70891168 <,>
tel.: +420 354 222 300,http://www.kr-karlovarsky.cz,e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz,datová schránka: siqbxt2
<br>
<br> č.j.KK/5600/ZZ/22-41 V Karlových Varech dne: 22.12.2022
Vyřizuje: Mgr.Benešová / 571
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů
<br> Identifikační údaje:
<br> Název koncepce: Regionální surovinová politika Karlovarského kraje
<br> Předkladatel koncepce: Karlovarský kraj,Závodní 353,360 06 Karlovy Vary <,>
IČO: 70891168
<br> Zpracovatel oznámení: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXX (držitel autorizace dle § XX zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí,č.j.: 85184/ENV/08)
<br> Návrhové období: koncepce je navržena do roku 2023
<br> Vymezení dotčeného území: Karlovarský kraj
<br> Charakter koncepce:
Posuzovaná koncepce „ Regionální surovinová politika Karlovarského kraje“ (dále také
„RSURPOL KK“) představuje střednědobý strategický dokument,jejímž hlavním úkolem je
rozpracování hlavních tezí celostátní koncepce „Surovinová politika České republiky“
do podmínek Karlovarského kraje.Koncepce řeší především konkrétní dostupnost lokálních
a nadregionálních zdrojů surovin,místní ekologické aspekty těžby a zpracování nerostných
surovin se zřetelem na stavební suroviny,nezbytné pro materiálové zajištění rozvoje
a modernizace místní infrastruktury.Dále řeší všechna ložiska a zdroje nerostných surovin
ve správním území kraje,a navrhuje opatření a zásady pro využívání zdrojů nerostných surovin
ve středně dlouhém časovém horizontu <.>
<br> Průběh zjišťovacího řízení:
<br> Krajský úřad Karlovarského kraje,odbor životní...

Načteno

edesky.cz/d/5915190


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz