« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - Zápis ze ZO 18.11.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze ZO 18.11.2021
Zápis L.B.18.11.2021 28.11.2021 Strana 1(celkem9)
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis č.3/2021
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Třebovle <,>
<br> konaného dne 18.11.2021 na Obecním úřadě ve Třebovli
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br>
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Třebovle (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
<br> starostkou obce Lenkou Růžkovou (dále jako „starostka“) v 18:00,která přivítala
<br> všechny přítomné v zasedací místnosti OÚ Třebovle <.>
<br>
<br> Přítomno je 6 zastupitelů obce (Lenka Růžková,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX,Josef
<br> Kocourek,Mgr.XXXXX XXXXX a XXXXXXXX Hykš).Zastupitelka Dvořáková je omluvena <.>
<br> Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
<br>
<br> * * *
<br>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br>
<br> Starostka navrhla určit ověřovateli zápisu XXXX XXXXXX Jasanského a XXXX XXXXX
<br> Kučeru a zapisovatelem Mgr.Lenku Bednářovou <.>
<br>
<br> Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Třebovle určuje zapisovatelem Mgr <.>
<br> Lenku Bednářovou a určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXXX Jasanského a XXXXX
<br> Kučeru <.>
<br>
<br> Pro X (Lenka Růžková,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Mgr.Josef
<br> Bureš a XXXXXXXX Hykš)
<br> Proti X Zdrželi se X
<br>
<br> Usnesení č.173 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> * * *
<br>
<br>
<br> Schválení programu:
<br>
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
<br> členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce,dále
<br> požádala o změnu bodu č.8 ze Zprávy starostky na bod Žádost pana Jelínka o odkup
<br>
<br> Zápis L.B.18.11.2021 28.11.2021 Strana 2(celkem9)
<br>
<br>
<br> pozemku p.č.269/24 v k.ú.Třebovle a zastupitel Mgr.Bureš požádal o přidání dvou
<br> bodů jednání - mandát starostce k poptání semaforů a chodníky v Miškovicích,které
<br> byly zařazeny pod bod 9) Různé a starostka požádala zastupitele o schválení
<br> programu <.>
<br>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo ...

Načteno

edesky.cz/d/5915177

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz