« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Volby prezidenta republiky II.kolo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

volbyprezident2.kolo[1].pdf [0,11 MB]
Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany
IČO: 00581054
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br> o době a místě konání voleb
<br> Starostka obce Bílé Poličany podle § 34 odst.1 a odst.3 zákona č.275/2012 Sb.<,>
<br> o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů <,>
<br> o z n a m u j e:
<br> 1.Volba prezidenta České republiky II.kolo se uskuteční:
<br> 27.1.– 28.1.2023
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost
<br> - budova OÚ Bílé Poličany čp.10 <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté
<br> - kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním <,>
<br> diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,anebo cestovním průkazem,nebo
<br> platným občanským průkazem.Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady <,>
<br> nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti <.>
<br>
<br> V Bílých Poličanech dne 20.1.2023
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/5914561


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz