« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - MěÚ Bučovice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo vedoucího/vedoucí odboru sociálních věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ_vedoucí_OSV_2023.pdf
 
<br> ZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NAPRACOVNÍ MÍSTO 
VEDOUCÍHOVEDOUCÍSOCIÁLNÍCH VĚCÍĚSTSKÉHO ÚŘADU UČOVICE
<br> VEDOUCÍ ÚŘEDNÍKVEDOUCÍ ÚŘEDNICE

<br> Tajemnice městského úřaduvyhlašuje výběrové řízení 

<br>  vedoucíhovedoucí  sociálních věcí vedoucí
úředník/vedoucí úřednice
<br> 
<br> MÍSTO VÝKONU PRÁCE:   správní obvodBučovice

<br> PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:   co nejdříve

<br> PRACOVNÍ POMĚR:  určitá

<br> PRACOVNÍ ÚVAZEK:   

<br> PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: platová třída 1 (dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.<,>
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
správě,ve znění pozdějších předpisů)
<br> 
<br> Pracovní náplň:
 Řídí,kontroluje a metodicky usměrňuje výkon sociálněprávní ochrany dětí (dále v 
<br> a výkonu sociální práce vrozšířenou působností
 Podílí se na plnění úkolů vyplývajících zvýkonu agendy kurátora pro děti a mládež,sociálního
<br> racovníka,pracovníka SPODa pro náhradní rodinnou péči
 Podílí se na řešení problematiky Komunitního plánování sociálních služeb a na zajištění
<br> spolufinancování sociálních služeb vrámci působnosti obce srozšířenou působností

<br> Požadujeme:
 Vysokoškolské vzdělánízaměřené na sociální práci,sociální politiku,sociální pedagogiku,sociální
<br> péči,sociální patologii,právo nebo speciální pedagogiku
 Naplnění předpokladůpodle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
<br> celků,ve znění pozdějších předpisů
 právních předpisech na úsekuorgánu sociálních služeb
 Manažerské schopnosti
 Velmi dobrá znalost práce na PC
 Řidičský průkaz sk.B,aktivní řidič

<br> Výhodou:
 Praxe ve vedoucí pozici
 Zkouška zvláštní odborné způsobilostina úseku SPOD či sociálních služeb (§ 1 odst.1 písm.m) či
<br> n) vyhlášky č.512/2002 Sb <.>,o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných
celků,ve znění poz...
Přihláška k výběrovému řízení
PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
<br>
Přihlašuji se do výběrového řízení na obsazení pracovního místa:………………………
<br>
Jméno,příjmení,titul:
<br> Datum a místo narození:
<br> Státní příslušnost:
<br> Místo trvalého pobytu:
<br> Telefon:
<br> Číslo občanského průkazu:
<br> (Číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního příslušníka)
<br>
<br>
Poučení:
<br> Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro účely uvedeného výběrového řízení <.>
<br> Beru na vědomí,že po ukončení výběrového řízení budou moje osobní doklady vráceny na níže uvedenou adresu <.>
<br>
V ……………………………………….<.> ………………………………………
podpis uchazeče
<br>
<br>
<br> Kontaktní adresa:
<br>
<br>
<br>
<br>
Přílohy:
Strukturovaný životopis
Výpis z Rejstříku trestů
Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
VŘ_vedoucí_OSV_2023.pdf
 
<br> ZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NAPRACOVNÍ MÍSTO 
VEDOUCÍHOVEDOUCÍSOCIÁLNÍCH VĚCÍĚSTSKÉHO ÚŘADU UČOVICE
<br> VEDOUCÍ ÚŘEDNÍKVEDOUCÍ ÚŘEDNICE

<br> Tajemnice městského úřaduvyhlašuje výběrové řízení 

<br>  vedoucíhovedoucí  sociálních věcí vedoucí
úředník/vedoucí úřednice
<br> 
<br> MÍSTO VÝKONU PRÁCE:   správní obvodBučovice

<br> PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:   co nejdříve

<br> PRACOVNÍ POMĚR:  určitá

<br> PRACOVNÍ ÚVAZEK:   

<br> PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: platová třída 1 (dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.<,>
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
správě,ve znění pozdějších předpisů)
<br> 
<br> Pracovní náplň:
 Řídí,kontroluje a metodicky usměrňuje výkon sociálněprávní ochrany dětí (dále v 
<br> a výkonu sociální práce vrozšířenou působností
 Podílí se na plnění úkolů vyplývajících zvýkonu agendy kurátora pro děti a mládež,sociálního
<br> racovníka,pracovníka SPODa pro náhradní rodinnou péči
 Podílí se na řešení problematiky Komunitního plánování sociálních služeb a na zajištění
<br> spolufinancování sociálních služeb vrámci působnosti obce srozšířenou působností

<br> Požadujeme:
 Vysokoškolské vzdělánízaměřené na sociální práci,sociální politiku,sociální pedagogiku,sociální
<br> péči,sociální patologii,právo nebo speciální pedagogiku
 Naplnění předpokladůpodle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
<br> celků,ve znění pozdějších předpisů
 právních předpisech na úsekuorgánu sociálních služeb
 Manažerské schopnosti
 Velmi dobrá znalost práce na PC
 Řidičský průkaz sk.B,aktivní řidič

<br> Výhodou:
 Praxe ve vedoucí pozici
 Zkouška zvláštní odborné způsobilostina úseku SPOD či sociálních služeb (§ 1 odst.1 písm.m) či
<br> n) vyhlášky č.512/2002 Sb <.>,o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných
celků,ve znění poz...

Načteno

edesky.cz/d/5914551

Meta

Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz