« Najít podobné dokumenty

Obec Kyšice (Kladno) - Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyšice (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10
Obec Kyšice,IČO 00234583
<br> KEO4 111.0 UROOS
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.10l2022
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX orgl org.? N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název 1112 105 000,00 28 000,00 133 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená 1113 270 000,00 25 000,00 295 000,00 Daň 2 příjmů fyzických osob vybíraná 1121 1 850 000,00 380 000,00 2 230 000,00 Daň z příjmů právnických osob 1211 4 671 000,00 385 000,00 5 056 000,00 Daň z přidané hodnoty 1345 408 000,00 500,00 408 500,00 Příjem z poplatku za obecní systém 1382 0,00 100,00 100,00 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií & Celkem za Par: 7 304 000,00 818 600,00 8 122 600,00 2321 2111 1 915 000,00 3 500,00 1 918 500.00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za Par: 2321 1 915 000,00 3 500,00 1 918 500,00 Odvádění & čistění odpadních vod a 3412 2111 195 500,00 2 800,00 198 300,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3412 2132 104 600,00 2 700,00 107 300,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých Celkem za Par: 3412 300 100,00 5 500,00 305 600,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 3639 2111 144 000,00 3 600,00 147 600,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3639 2131 38 500,00 3 000,00 41 500,00 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2132 33 400,00 1 000,00 34 400,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých Celkem za Par: 3639 215 900,00 7 600,00 223 500,00 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy celkem 9 735 000,00 835 200,00 10 570 200,00
<br> 1/3
<br> Obec Kyšice,IČO 00234583
<br> KEO4 111.0 UROOB
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Výdaje XXX XXX orgl orgZ N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název
<br> 2219 6121 6 100 000,00 -90 000,00 6 010 000,00 Budovy,XXXX a stavby XXXX XXXX XXXXX X,XX XX XXX,00 90 000,00 Stavby
<br> Celkem za Par: 2219 6 100 000,00 0,00 6 100 000,00 Ostatní záležitosti pozemních 2321 5031 47 500,00 2 000,00 49 500,00 Povinpojistné na soc.zab.a příspěvek 2321 503...

Načteno

edesky.cz/d/5912008

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyšice (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz