« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Usnesení 1. RM ze dne 9. 1. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 1. RM ze dne 9. 1. 2023 (624.29 kB)
Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v platném znění.1 Číslo jednání: 1 Datum: 09.01.2023 RM1-2023/1 Projednání diskuse z minulého jednání RM Rada města I.b e r e n a v ě d o m í plnění úkolů z diskusních příspěvků z minulého jednání rady města.Termín: Zodpovídá: XXXXXXXX XXXXXXXXXX RMX-XXXX/X Zápis bytové a sociální komise ze dne X.12.2022 Rada města I.b e r e n a v ě d o m í zápis bytové a sociální komise ze dne 2.12.2022.RM1-2023/3 Jmenování členů komise pro mládež,tělovýchovu a sport Rada města I.j m e n u j e v souladu s § 102 odst.2 písm.h) zákona o obcích tyto členy komise pro mládež,tělovýchovu a sport: XXXXX XXXXXXXXX,Březnice XXXXXXXXX XXXXX,Březnice XXXXX XXXXX,Březnice XXXX XXXX,Březnice II.b e r e n a v ě d o m í předložený program činnosti komise pro mládež,tělovýchovu a sport.BŘEZNICE Město Březnice Náměstí 11,262 72 Březnice RADA Soupis usnesení Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v platném znění.2 RM1-2023/4 Dodatky ke smlouvám o zásobování teplem objektů města Březnice Rada města I.s ch v a l u j e Dodatky ke Smlouvám o zásobování teplem objektů čp.132 z kotelny K15,čp.63,64,66,67,70,158,200-203 z K16,čp.16 a 21 z K17,čp.11 z K18,čp.2 z K19,čp.62 z K20,čp.419 z K21 dle přílohy.II.p o v ě ř u j e starostu města Ing.Petra Procházku podpisem předmětných dodatků.Termín: Zodpovídá: XXXX XXXX,DiS.RMX-XXXX/X Smlouva o výpůjčce části pozemku Rada města I.s ch v a l u j e Smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č.105/1,o výměře 15m2 v k.ú.a obci Březnice mezi Městem Březnice a Krajským ředitelství policie Středočeského kraje,Praha,za účelem užívání garáže pro potřeby Obvodního oddělení Policie České republiky,Březnice.I.p o v ě ř u j e starostu města podpisem smlouvy.Termín: Zodpovídá: XXXX ...

Načteno

edesky.cz/d/5910212

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz