« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Oznámení o době a místě konání VOLBY PREZIDENTA II.kolo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přiložený dokument   (365.3 kB)  
/ „ " Ománem o nost-.A; MÍSTĚ KONÁNÍ mmm vomv FREZEDENTA
<br> Starosta obce Řendějov podle 9 34 odst.1 písm.b) zákona č.275/2012 Sb <.>,o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje: 1.II.kolo volby prezidenta České republiky se koná:
<br>.v pátek dne 27.ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a o v sobotu dne 28.ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č 1.je volební místnost Obecního úřadu,Nový Samechov 28 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Řendějově,Novém Samechově,Starém Samechově a Jiřicích.<.>
<br> 3 <.>
<br> Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Volič obdrží hlasovací listky ve dnech ll.kola volby prezidenta ve volební místnosti <.>
<br> V Novém Samechově 18.1.2023 Robert Včelak-starosta obce Řendějov
<br> 28

Načteno

edesky.cz/d/5909042


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz