« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení (409.09 kB)
Váš dopis: 05.12.2022
<br> Spisová značka: SZ MěÚPB 117960/2022/OŽP/Mrk
<br> Číslo jednací: MeUPB 04118/2023
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: 12.01.2023
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> E-mail: hana.mrkackova@pribram.eu
<br> Telefon: 318 402 484
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br> Zahájení řízení podle § 47 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"),podle § 115 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),ve věci vydání společného povolení
podle § 94j zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <.>
<br> Veronika Čížková,nar.19.04.1997,Jana Švermy 402,262 72 Březnice <,>
Mgr.XXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Šachetní 392,261 01 Příbram <,>
XXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Milešov 107,262 56 Milešov <,>
XXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Brodská 106,261 01 Příbram <,>
XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Za lihovarem 679,262 72 Březnice <,>
XXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Borská 798,262 72 Březnice <,>
XXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Milínská 114,261 01 Příbram <,>
XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Brodská 106,261 01 Příbram <,>
XXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Brodská 106,261 01 Příbram <,>
které zastupuje XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Fantova louka 588,261 01 Příbram
<br> (dále jen "stavebník") dne 05.12.2022 podali žádost o vydání společného povolení ke zřízení souboru
staveb
<br> "Kanalizační sběrač a vodovodní řad Březnice - Cihelna" (vč.přípojek)
<br> (dále jen "stavba").Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení <.>
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje Středočeský
Název obce Březnice
Parcelní čísla dle evidence KN (druh
pozemku) a název KÚ
<br> parc.č.352/1 (ostatní plocha),parc.č.352/182
(ostatní plocha),parc.č.352/183 (ostatní
plocha),parc.č.352/184 (ostatní plocha),parc <.>
č.352/185 (ostatní plocha),parc.č.352/186
(ostatní ploch...

Načteno

edesky.cz/d/5905993

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz