« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Záměr obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prodej pozemku 99_8.pdf [0,01 MB]
99_8.docx [0,46 MB]
OBEC NERATOV
Neratov 12,533 41 Lázně Bohdaneč,IČ: 005 80 686,č.ú.1205508339/0800,tel.: 606 660 241,e-mail: obec@neratov-novinsko.cz
<br> V Neratově dne 16.01.2023
Obec Neratov,IČ 00580686
se sídlem Neratov 12,533 41 Lázně Bohdaneč,vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39,odst.1 zák.č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
záměr obce prodat tyto nemovitosti:
- část pozemku p.č.99/8 v k.ú.Neratov o výměře cca 250 m2 (přesně bude určeno v geometrickém plánu),v katastru nemovitostí evidovaný v druhu ostatní plocha,viz přiložený nákres
Tato prodávaná nemovitost je ve výlučném vlastnictví obce Neratov a je vedena na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,Katastrální pracoviště Pardubice <.>
<br> Cena nemovitosti je v místě a čase obvyklá:
Pozemek včetně součástí
Celková výměra
Jednotková prodejní cena
<br> Pozemek parc.č.99/8
cca 295 m2
250 Kč/m2
<br>
<br> Pozemek bude prodáván za minimální prodejní cenu uvedenou v tabulce <.>
Záměr obce je prodat výše uvedený pozemek panu Jiřímu Škvařilovi,a to z toho důvodu,protože pozemek 124/5,který s pozemkem sousedí,je ve výhradním vlastnictví pana Jiřího Škvařila a bude sloužit pro rozšíření parcely a umožnění tak výsadby ovocných keřů a stromů v této části <.>
<br> Zveřejnění tohoto záměru nevylučuje nabídky od jiných zájemců,nicméně obec deklaruje v zájmu předvídatelnosti a transparentnosti procesu výběru,že může v procesu prodeje preferovat nabídky fyzických osob,zejména občanů obce,rovněž tak fyzických osob,které mají k obci osobní vztah; v případě partnerů bude přihlížet v tomto smyslu alespoň k jednomu z nich <.>
Nabídky podávají zájemci na předepsaném formuláři,který je umístěn na webových stránkách obce <.>
V případě zájmu manželů nebo partnerů musí nabídku podat a podepsat oba zájemci (viz.obsah nabídkového formuláře).V případě podání nabídky,nikoli na daném formuláři,ale obsahující veškeré údaje jím požadované,bude nabídka přijata.Obdobně obec může k doplnění ...

Načteno

edesky.cz/d/5902980

Meta

Zveřejnění záměru   Prodej   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz